ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ CD-ROM


Εξεταστέα Ύλη ΑΣΕΠ
Για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γενικα - Γνωστικά Αντικείμενα - Κλάδοι
Γενικα - Διδακτική Μεθοδολογία- Παιδαγωγικά (Αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπ.)
Εξεταστέα Ύλη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εξεταστέα Ύλη Κλάδου ΠΕ 1 - Θεολόγων
Εξεταστέα Ύλη Κλάδου ΠΕ 2 - Φιλολόγων
Εξεταστέα Ύλη Κλάδου ΠΕ 3 - Μαθηματικών
Εξεταστέα Ύλη Κλάδου ΠΕ 4.01 - Φυσικών
Εξεταστέα Ύλη Κλάδου ΠΕ 4.02 - Χημικών
Εξεταστέα Ύλη Κλάδου ΠΕ 4.03 - Βιολόγων
Εξεταστέα Ύλη Κλάδου ΠΕ 4.04 - Γεωλόγοι
Εξεταστέα Ύλη Κλάδου ΠΕ 5-7 - Ξένων Γλωσσών
Εξεταστέα Ύλη Κλάδου ΠΕ 8 - Καλλιτ. Μαθημάτων
Εξεταστέα Ύλη Κλάδου ΠΕ 9 - Οικονομολόγων
Εξεταστέα Ύλη Κλάδου ΠΕ 10 - Κοινωνιολόγων
Εξεταστέα Ύλη Κλάδου ΠΕ 11 - Φυσ. Αγωγής
Εξεταστέα Ύλη Κλάδου ΠΕ 13 - Νομικών & Πολ. Επιστημών
Εξεταστέα Ύλη Κλάδου ΠΕ 15 - Οικιακής Οικονομίας