Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Λυκείου
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές ΕΠΑ.Λ
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeySchool E-Learning
Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Φύλλα Υπολογισμού Βαθμολογίας και Μορίων Πρόσβασης Μαθητών & Υποψηφίων ΕΠΑ.Λ

Συμπεριλαμβάνει φύλλα υπολογισμού για:

  • Τα Μόρια Πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Τις τρεις τάξεις του ΕΠΑ.Λ. Ο χρήστης δίνει στοιχεία για τους βαθμούς των εξαμήνων και τον γραπτό βαθμό και λαμβάνει τον τελικό βαθμό των μαθημάτων και το Γεν. Μέσο Όρο της Τάξης.

Τα Φύλλα Υπολογισμού Μορίων ΕΠΑΛ, αναβαθμίζονται εκ βάθρων και εντός του Δεκεμβρίου 2021, θα έχουν ενσωματωθεί σε αυτά οι ρυθμίσεις για τoυς Διαφορετικούς Συντελεστές Βαρύτητας Μαθημάτων, ανά τμήμα.

Ο υποψήφιος θα επιλέγει τον Τομέα του και θα εισάγει τους (εκτιμώμενους) βαθμούς του. Με την εισαγωγή των βαθμών, λαμβάνει τρεις πίνακες με δεδομένα που αφορούν στο ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ανά ΤΜΗΜΑ ή ΣΧΟΛΗ:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΟΡΙΩΝ & ΒΑΣΕΙΣ (με τα μόρια του υποψηφίου και τις αποκλίσεις τους από τις περσινές βάσεις).
ΠΑΙΓΝΙΔΙ με ΒΑΣΕΙΣ, ΕΒΕ & ΜΟΡΙΑ (βαθμοί, μόρια και αποκλίσεις από τις περσινές βάσεις και τις Ελάχιστες Βάσεις-ΕΒΕ Τμημάτων & Ειδικών Μαθημάτων).
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ των ΜΟΡΙΩΝ που πετυχαίνει ο υποψήφιος, ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ, για όλα τα τμήματα.
bottom_eimaste_mesa