Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Λυκείου
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές ΕΠΑ.Λ
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeySchool E-Learning
Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Πανόραμα Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ
Πλήρης ενημέρωση για όλα τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Πανόραμα είναι η μοναδική εφαρμογή που ΟΜΑΔΟΠΟΙΕΙ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΣΧΟΛΕΣ, με κριτήρια το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, τις ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ και τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Παρέχει το πληροφοριακό υλικό που χρειάζεται ο υποψήφιος, για κάθε τμήμα ΚΑΙ τη δυνατότητα συγκρίσεων ανάμεσα σε ομοειδή τμήματα.

Σε κάθε Επιστ. Πεδίο, τα τμήματα και οι σχολές χωρίζονται σε 2 ομάδες:

 • Πανεπιστήμια
 • Υπόλοιπες Σχολές και Ακαδημίες (Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Ναυτικού, Εκκλησιαστικές).

Τα τμήματα της κάθε ομάδας παρουσιάζονται αλφαβητικά, σε ομάδες ομοειδών και συγγενών τμημάτων, με πληροφορίες για:

 • Το σκοπό, αντικείμενο, προγράμματα και διάρκεια σπουδών.
 • Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων.
 • Δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Δυνατότητες μετεγγραφής.
 • Διαδικτυακές πηγές.
 • Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα στοιχεία.

Τo Πανόραμα αναβαθμίστηκε πρόσφατα και προστέθηκαν σε κάθε τμήμα ή ομάδα ομοειδών τμημάτων προστέθηκαν Συγκριτικοί πίνακες με:

 • Τις Περσινές Βάσεις και τις Ελάχιστες Βάσεις (ΕΒΕ),
 • Εισακτέους και Επιτυχόντες και
 • Μια νέα καινοτομία: Το TOP3: τους Δείκτες με τις 3 πρώτες Προτιμήσεις Υποψηφίων & Επιτυχόντων.

Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2021 θα προστεθούν και πίνακες με τους Συντελεστές Βαρύτητας των Μαθημάτων, ανά τμήμα.

Η εφαρμογή ανανεώνεται συνεχώς. Μαζί με το Πανόραμα των Τμημάτων, παρέχεται και η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, στην οποία αναρτούμε τις τελευταίες ειδήσεις που υπάρχουν σχετικά με τα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

bottom_eimaste_mesa