Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Λυκείου
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές ΕΠΑ.Λ
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeySchool E-Learning
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Οδηγός Σπουδών Νέου ΕΠΑ.Λ. (σε 300+ οθόνες)
Περιλαμβάνει τα πάντα για το περιεχόμενο σπουδών, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες του Νέου ΕΠΑ.Λ και την πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:
Την ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ένα νέο τμήμα στο οποίο αναρτούμε τις τελευταίες ειδήσεις που υπάρχουν από το υπουργείο Παιδείας, τον τύπο και τα εκπαιδευτικά-ειδησεογραφικά sites, για θέματα του Νέου ΕΠΑ.Λ και της πρόσβασης.
Τους Κύκλους, τις Τάξεις, τις Ομάδες Προσανατολισμού, τους Τομείς, τις Ειδικότητες, τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) με τις ώρες διδασκαλίας και την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.
Τις εγγραφές, τις μετεγγραφές και τις απουσίες.
Τον τρόπο βαθμολογίας, προαγωγής και απόλυσης από την κάθε τάξη.
Τον τρόπο λήψης του πτυχίου από τους κύκλους των ΕΠΑ.Λ.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.
Την τάξη μαθητείας του Νέου ΕΠΑ.Λ.
Τον τρόπο πρόσβασης στα ΤΕΙ, ΙΕΚ και Πανεπιστήμια (από τα Επαγγ. Λύκεια) και άλλα πολλά χρήσιμα στοιχεία.
Η εφαρμογή για το Νέο ΕΠΑΛ είναι απλοποιημένη και σε απλά Ελληνικά και αναπτύσσεται καθώς προκύπτουν αλλαγές στη σχετική νομοθεσία, νέες υπουργικές αποφάσεις και νέο πληροφοριακό υλικό.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η αλλαγή του συστήματος, παρέχονται δύο εφαρμογές (Link), μια για το ΝΕΟ ΕΑ.Λ και μια για το απερχόμενο ΕΠΑ.Λ, στο πλαίσιο της ίδιας χρέωσης.

bottom_eimaste_mesa