Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες

Τι Είναι  |  Καρτέλα Μαθητή  |  Επικοινωνία & Διανομή Υλικού  |  Αξιολόγηση  |  Πιστοποιήσεις
 

Οργάνωση, Διαχείριση & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Το Key-School είναι μια εφαρμογή οργάνωσης, διαχείρισης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, επικοινωνίας και διανομής εκπαιδευτικού υλικού, εξειδικευμένη για τις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, κατάλληλη για χρήση σε Σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), Φροντιστήρια και Σχολές της μεταλυκειακής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Eίναι εξαιρετικά απλό στη χρήση, για κάθε μέλος του προσωπικού, για τους μαθητές / εκπαιδευόμενους και για τους γονείς.

Η πιο πρόσφατη έκδοση του Key-School είναι μια web mobile εφαρμογή η οποία, μέσω της πλατφόρμας Google Android, λειτουργεί άψογα και σε κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc), επιτρέποντας την πρόσβαση των χρηστών στην εφαρμογή πρακτικά από οπουδήποτε.

Μέσω του Key-School οργανώνεται και ελέγχεται το εκπαιδευτικό έργο που παράγεται, σε επίπεδο:
Εκπαιδευτικού Οργανισμού.
Εκπαιδευτικής Μονάδας (όταν υπάρχουν περισσότερες της μιας μονάδες).
Τάξης / Κατεύθυνσης / Τμήματος.
Μαθήματος.
Μαθητή ή Εκπαιδευόμενου.Στο πλαίσιο του Key-School, γίνεται σαφής διαβάθμιση "ρόλων" και διαχωρισμός των δικαιωμάτων / δυνατοτήτων άσκησης λειτουργιών ανά χρήστη, μέσω κωδικού πρόσβασης, έτσι ώστε να υπάρχει ορθολογικός επιμερισμός καθηκόντων και έλεγχος της πρόσβασης στο διαχειριστικό περιβάλλον.
Ο καθένας βλέπει αυτά που πρέπει να δει και κάνει αυτά που πρέπει να κάνει.

Υπάρχουν επτά κατηγορίες (ρόλοι) χρηστών:

  1. Γενικός Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Οργανισμού.
  2. Υπεύθυνος Μονάδας.
  3. Διοικητικό Προσωπικό.
  4. Συντονιστής - Υπεύθυνος του κάθε Μαθήματος.
  5. Καθηγητής Μαθήματος / Τμήματος.
  6. Μέντορας - Σύμβουλος (ομάδας μαθητών / εκπαιδευόμενων).
  7. Μαθητής ή Εκπαιδευόμενος / Γονέας.

Μέσω της λειτουργίας του Ωρολογίου Προγράμματος παρέχονται οι δυνατότητες:
  1. Εισαγωγής του Χρονοπρογραμματισμού των Ωρών Διδασκαλίας όλων των τμημάτων για όλα τα μαθήματα του εκπαιδευτικού οργανισμού κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
  2. Παροχής εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού για κάθε Ώρα Διδασκαλίας.
  3. Καταγραφής των απουσιών των μαθητών ανά ώρα διδασκαλίας.
Στις λειτουργίες αυτές ο κάθε χρήστης του Key-School έχει τα δικαιώματα πρόσβασης ή/και προβολής που του αναλογούν ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκει (Διεύθυνση, Διοικητικό Προσωπικό, Διδάσκοντες, μαθητές/γονείς).

Με την εγγραφή ενός μαθητή / εκπαιδευόμενου, "ανοίγεται" η καρτέλα του στην εφαρμογή και του δίδονται οι κωδικοί πρόσβασης, μέσω των οποίων βλέπει την καρτέλα και εξετάζεται στα ηλεκτρονικά τεστ. Στην καρτέλα καταγράφονται όλα τα στοιχεία προόδου και αξιολόγησης του μαθητή έτσι όπως καθορίζονται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό καθώς και τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Οι γονείς έχουν επίσης πρόσβαση στην καρτέλα του μαθητή/εκπαιδευόμενου.

Το Key-School συμπεριλαμβάνει το εργαλείο Key-Test, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης, μέσω ηλεκτρονικών τεστ αντικειμενικού τύπου, από τράπεζα θεμάτων (σε αυτή τη φάση μόνο των μαθητών του Λυκείου και των ΕΠΑ.Λ). Η εφαρμογή Key-School είναι διαθέσιμη με ή χωρίς το Key-test.

Παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα στις διάφορες ομάδες χρηστών και διανομής εκπαιδευτικού υλικού, μέσω της εφαρμογής των "Νέων" (Key-News). Τα "Νέα" είναι ένα εργαλείο, μέσω του οποίου συντάσσονται μηνύματα και άρθρα τα οποία δημοσιοποιούνται, προς όλες ή προς συγκεκριμένες ομάδες χρηστών του Key-School.

Eίναι εξαιρετικά απλό στη χρήση, για κάθε μέλος του προσωπικού, για τους μαθητές / εκπαιδευόμενους και για τους γονείς. Συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Το Key-School αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο μηχανογραφικής υποστήριξης των περισσότερων διαδικασιών που απαιτούνται για την πιστοποίηση εκπαιδευτικών οργανισμών κατά ISO ή ΕΛΟΤ.

Η Keystone δεσμεύεται να προσαρμόζει την εφαρμογή, σε τυχόν αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς επιβάρυνση των χρηστών.

Δείτε επίσης:
Αξιολόγηση & Καρτέλα Μαθητή
Επικοινωνία και Διανομή Υλικού
Ηλεκτρονική Αξιολόγηση
Το φυλλάδιο του Key-School

     
   

bottom_eimaste_mesa