Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool E-Learning
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες


Το Key-Test είναι μια εφαρμογή αξιολόγησης και διαχείρισης του εκπαιδευτικού έργου ενός εκπαιδευτηρίου (σχολείου ή φροντιστηρίου). Εστιάζει στην προετοιμασία των μαθητών της Β’ και της Γ’ του Γενικού Λυκείου και της Γ’ των ΕΠΑ.Λ. καθώς και των αποφοίτων, για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Λειτουργεί μέσω internet και παρέχεται από την εταιρεία μας ως υπηρεσία ASP (Application Service Provider).
Στόχοι της εφαρμογής είναι:
Η υποκατάσταση του μεγαλύτερου τμήματος των τεστ που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς στο εκπαιδευτήριο, από ηλεκτρονικά τεστ, τα οποία μπορούν να διεξαχθούν από απόσταση.
Η ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους μέσω διαδικτύου. Δίνεται αναλυτική εικόνα των επιδόσεων και της προόδου του κάθε μαθητή, με βάση τα ηλεκτρονικά τεστ, τα τεστ ανοιχτού τύπου και τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολόγησης της προόδου του μαθητή.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση της αξιολόγησης των μαθητών καθώς και η εσωτερική αξιολόγηση των καθηγητών και του εκπαιδευτικού έργου του εκπαιδευτηρίου.
Τα ηλεκτρονικά τεστ είναι διαγνωστικού χαρακτήρα, αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής). Δημιουργούνται από τον καθηγητή από τράπεζα θεμάτων.

Οι μαθητές εξετάζονται, μέσω κωδικού πρόσβασης, είτε στο σπίτι τους σε ημερομηνία και χρονικό διάστημα που επιλέγει ο καθηγητής είτε στην εκπαιδευτική μονάδα είτε με συνδυασμό των δύο, π.χ. όσοι μαθητές διαθέτουν υπολογιστή και πρόσβαση στο internet εξετάζονται στο σπίτι τους και όσοι δεν έχουν στην αίθουσα υπολογιστών της εκπ. μονάδας. Οι βαθμοί καταγράφονται αυτόματα σε βάση στην οποία οι καθηγητές μπορούν να συμπληρώσουν και άλλα στοιχεία.

Η εφαρμογή μπορεί να καλύψει και εκπαιδευτήρια με περισσότερες από μια εκπαιδευτικές μονάδες.

Δείτε τις Λειτουργίες και τα Επίπεδα Πρόσβασης της Εφαρμογής.

Τηλεφωνήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες και παραγγελίες.
bottom_eimaste_mesa