Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες

Λειτουργίες – Ρόλοι Επιπέδων Πρόσβασης
Η εφαρμογή παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες κατά επίπεδο πρόσβασης:
Επίπεδο Γενικό Master (Διεύθυνση εκπαιδευτηρίου):
Πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής.
Ανταλλάσσει μηνύματα με όλες τις κατηγορίες χρηστών.
Επίπεδο Master Μονάδας (για εκπαιδευτήρια που διαθέτουν περισσότερες από μια εκπ. Μονάδες):
Εγγραφές Μαθητών Μονάδας
Πρόσβαση στις Καρτέλες Μαθητών της Μονάδας
Ανταλλάσσει μηνύματα με τους μαθητές και καθηγητές της μονάδας.
Επίπεδο Master Μαθήματος (Συντονιστής -Υπεύθυνος του κάθε μαθήματος, π.χ Συντονιστής Μαθηματικών Β' Γενικής Παιδείας):
Βλέπει όλες τις καρτέλες καθηγητών-μαθητών του μαθήματός του
Ανταλλάσσει μηνύματα με τους μαθητές και καθηγητές του μαθήματός του.
Επίπεδο Καθηγητή (Συγκεκριμένου Μαθήματος / Συγκεκριμένου Τμήματος):
Δημιουργεί, «Ανοίγει» και «Κλείνει» τα τεστ του μαθήματός του.
Βλέπει και ενημερώνει τις καρτέλες των μαθητών του μαθήματος/τμήματος που διδάσκει.
Ανταλλάσσει μηνύματα με τους μαθητές του.
Βλέπει (και εκτυπώνει) τα στατιστικά των τεστ που δίνει στους μαθητές του. Έτσι θα μπορεί π.χ. να συζητήσει μαζί τους και να αναλύσει το πως και γιατί απάντησαν σε κάθε ερώτηση.
Επίπεδο Μαθητή / Γονέα:
Εξετάζεται στα τεστ.
Βλέπει (και εκτυπώνει) τα τεστ του μετά την ολοκλήρωσή τους.
Βλέπει την καρτέλα του.
Ανταλλάσσει μηνύματα με τους καθηγητές και τη διεύθυνση.
Το προσωπικό του εκπαιδευτηρίου, ανάλογα με την αρμοδιότητά του:
Δημιουργεί τις καρτέλες μαθητή και καθηγητή.
Ενημερώνει τις καρτέλες των μαθητή για γενικά θέματα που αφορούν στην πρόοδό του, τις απουσίες κτλ., συμπληρώνει τους βαθμούς των μαθητών στο σχολείο και στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Αξιολογεί τα στατιστικά που προκύπτουν από τα ηλεκτρονικά τεστ και τα τεστ ανοιχτού τύπου.
Αναλύει τα τεστ κατά τμήμα, τάξη, μάθημα, καθηγητή, κατεύθυνση, εκπαιδευτική μονάδα.
Ενημερώνεται και ελέγχει τα σχόλια των καθηγητών για τους μαθητές.
Στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου αξιολογεί συνολικά τα στατιστικά του εκπαιδευτηρίου συγκριτικά με τα πανελλαδικά στατιστικά που προκύπτουν από το σύνολο των εκπαιδευτικών μονάδων που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.
Ανταλλάσσει μηνύματα με τους μαθητές/γονείς και τους καθηγητές.
bottom_eimaste_mesa