Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool E-Learning
Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key- Exam
Το KeyExam είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διαγωνισμάτων αποτελούμενων από ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, μέσω δικτύου, σε πραγματικό χρόνο. Όλη η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνίσματος γίνεται μέσω Η/Υ.

Το KeyExam είναι κατάλληλο για εκπαιδευτικούς οργανισμούς όπως:

  • Σχολεία
  • Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών
  • ΑΕΙ, ΤΕΙ
  • ΙΕΚ, ΚΕΚ και άλλες Σχολές
Επόμενο
bottom_eimaste_mesa