Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeySchool E-Learning
Τι Είναι
Καρτέλα Μαθητή - Αξιολόγηση
Επικοινωνία & Διανομή Υλικού
Ηλεκτρονική Αξιολόγηση
BigBlueButton
Σενάριο KeySchool/BBB
KeyGroups
Πιστοποιήσεις
Φυλλάδιο
Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες

Τι Είναι  |  Καρτέλα
Μαθητή
 |  Επικοινωνία & Διανομή Υλικού  |  Τρ. Θεμάτων & Ηλ. Τεστ
BigBlueButton  |  Σενάριο KeySchool/BBB  |  KeyGroups  |  Πιστοποιήσεις  |  Φυλλάδιο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ηλεκτρονικά Τεστ Αντικειμενικού Τύπου
από Τράπεζα Θεμάτων

Το Key-School παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης, μέσω Ηλεκτρονικών Τεστ αντικειμενικού τύπου, από Τράπεζα Θεμάτων, για τους μαθητές του Γενικού Λυκείου.

Η εφαρμογή Key-School είναι διαθέσιμη με ή χωρίς τα Ηλεκτρονικά Τεστ / Τράπεζα Θεμάτων.

 Τράπεζα Θεμάτων

Οι ερωτήσεις των τεστ αντλούνται από Τράπεζα Θεμάτων η οποία καλύπτει 25 μαθήματα του Γεν. Λυκείου.

Το κάθε μάθημα χωρίζεται σε διδακτικές ενότητες, με βάση τα κεφάλαια, υποκεφάλαια, μεθοδολογία ή άλλα κριτήρια, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές του και τη δομή του ετήσιου προγράμματος διδασκαλίας.

Για κάθε ερώτηση υπάρχουν: Πέντε πιθανές απαντήσεις, ενδεικτικός χρόνος απάντησης και διαβάθμιση δυσκολίας (Απλή, μέτριας δυσκολίας και δύσκολη).

Είναι διαθέσιμοι τρεις τύποι:

Ενότητας.
Ομάδας Ενοτήτων.
Γενικό, όλων των Ενοτήτων.

 Δημιουργία & Διεξαγωγή
 Ηλεκτρονικών Τεστ

Οι υπεύθυνοι του μαθήματος δημιουργούν τα τέστ. Επιλέγουν:

Το είδος του τεστ, τις γνωστικές ενότητες και τον αριθμό των ερωτήσεων.
Την αναλογία των ερωτήσεων ανάμεσα στα επίπεδα δυσκολίας.
Τις ερωτήσεις του τεστ. Μπορούν είτε να επιλέξουν τις ερωτήσεις είτε να δημιουργήσουν το τεστ με τυχαία επιλογή και στη συνέχεια να προσθαφαιρέσουν ερωτήσεις.
Τη διάρκεια. Για κάθε τεστ υπάρχει προκαθορισμένος ενδεικτικός χρόνος απάντησης ο οποίος μπορεί να τροποποιηθεί από τον συντονιστή.
Τις ημερομηνίες / ώρες κατά τις οποίες το διαγώνισμα είναι προσβάσιμο για τους μαθητές / εκπαιδευόμενους (χρονικό περιθώριο διεξαγωγής).

Οι μαθητές εξετάζονται, μέσω κωδικού πρόσβασης, στο σπίτι τους ή σε αίθουσα υπολογιστών του εκπαιδευτικού οργανισμού.
Με το τέλος της διεξαγωγής, τα τεστ βαθμολογούνται αυτόματα, καταχωρούνται στις καρτέλες των μαθητών και εμφανίζονται σε χρόνο που επιλέγει ο υπεύθυνος μαθήματος.

 

bottom_eimaste_mesa