Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeySchool E-Learning
Τι Είναι
Καρτέλα Μαθητή - Αξιολόγηση
Επικοινωνία & Διανομή Υλικού
Ηλεκτρονική Αξιολόγηση
BigBlueButton
Σενάριο KeySchool/BBB
KeyGroups
Πιστοποιήσεις
Φυλλάδιο
Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες

Τι Είναι  |  Καρτέλα
Μαθητή
 |  Επικοινωνία & Διανομή Υλικού  |  Τρ. Θεμάτων & Ηλ. Τεστ
BigBlueButton  |  Σενάριο KeySchool/BBB  |  KeyGroups  |  Πιστοποιήσεις  |  Φυλλάδιο

Ξεκίνησαν On-Line μαθήματα Εκπαιδευτικών Μονάδων με το
Key-School/ΒΒΒ

BigBlueButton BigBlueButton

Το BigBlueButton είναι το web conferencing system του Keyschool, το οποίο υποστηρίζει τον διαμοιρασμό διαφανειών (PDF and PPT), βίντεο, whiteboard, chat, voice, και επιφάνειας εργασίας.

Ενημερωθείτε!

Για τους Μαθητές

Παρουσίαση Μαθητή

» Παρουσίαση Μαθητή (βίντεο).

Για τους Καθηγητές

Παρουσίαση Καθηγητή

» Παρουσίαση Καθηγητή (βίντεο).

Για όλους

Ρυθμίσεις Ήχου & Μικροφώνου

» Ρυθμίσεις Ήχου & Μικροφώνου (βίντεο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή οι παρουσιάσεις είναι στα Αγγλικά, πατώντας το κουμπί CC, κάτω αριστερά στην οθόνη έχετε και υποτίτλους στα Ελληνικά.

Ξεκίνησαν τα μαθήματά τους από απόσταση, τα πρώτα φροντιστήρια-συνεργάτες μας, με την πλατφόρμα Key-School/Big Blue Button (Key-School/BBB). Δεκάδες άλλες εκπαιδευτικές μονάδες έχουν μπει, μαζί μας, στη διαδικασία δημιουργίας της διαδικτυακής εκδοχής τους, καθώς μετά από πειραματισμούς με πρόχειρες λύσεις, κατανόησαν γρήγορα ότι μια Ολοκληρωμένη Επαγγελματική Λύση, είναι πιο ΓΡΗΓΟΡΗ, πιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ και τελικά πολύ πιο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ από τις «δωρεάν» πρόχειρες λύσεις, που ενδεχομένως εξυπηρετούν έναν καθηγητή ιδιαιτέρων η μια μικρή μονάδα.

Μια ολοκληρωμένη επαγγελματική λύση, ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ, συνεπάγεται, εκτός από την πλατφόρμα E-Learning:

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διοίκησης, Καθηγητών και Μαθητών.
  • ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ της πλατφόρμας.
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ στην πρακτική εφαρμογή των On-Line μαθημάτων.
  • ΣΥΝΔΕΣΗ της εκπαίδευσης από απόσταση, με τις υπόλοιπες λειτουργίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μια ολοκληρωμένη επαγγελματική λύση, παροχής εκπαίδευσης από απόσταση, που προσφέρει πραγματικές υπηρεσίες στους μαθητές, παρέχει:

1. Διεξαγωγή του μαθήματος με Ηλεκτρονικό Πίνακα και αμφίδρομη (προφορική & γραπτή) επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, δηλαδή το στάνταρ που έχει επικρατήσει και χρησιμοποιείται από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια διεθνώς. Εναλλακτικά, αντί του ηλεκτρονικού πίνακα μπορεί να χρησιμοποιείται κάμερα που να εμφανίζει τον πίνακα ή τον καθηγητή να γράφει σε χαρτί.

2. Μεταφορά της δομής της εκπαιδευτικής μονάδας (καθηγητές, μαθητές, τμήματα κλπ.), ως έχει, σε μορφή On-Line. Ο καθηγητής κάνει τα μαθήματά του με τον καθηγητή του, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (δε χάνεται καμιά διδακτική ώρα).

3. Ικανοποιητική λειτουργία ακόμη και σε «αργές» γραμμές internet (οι βαριές πλατφόρμες έχουν πρόβλημα με τις χαμηλές ταχύτητες των γραμμών στην Ελλάδα).

4. Δυνατότητα διεξαγωγής πολλών μαθημάτων, ταυτόχρονα και απρόσκοπτα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των μαθητών.

5. Οργάνωση, καταγραφή και παρακολούθηση των τμημάτων, των διεξαγόμενων μαθημάτων, των απουσιών και του εκπαιδευτικού υλικού που διακινείται, μέσω Web (Δε χάνεται η μπάλα!).

6. Συνδυασμό των On-Line μαθημάτων με τις δυνατότητες επικοινωνίας, αποστολής υλικού, αξιολόγησης, χρονοπρογραμματισμoύ κλπ, που διαθέτει μια καλή πλατφόρμα E-Learning.
Το KeySchool/BBB, διαθέτει όλα τα παραπάνω και είναι διαθέσιμο για τις ενδιαφερόμενες εκπαιδευτικές μονάδες.
Δείτε περισσότερα για το KeySchool.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8661142

 

bottom_eimaste_mesa