Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ & ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

Προγράμματα επιδότησης της ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ: Για Επενδυτικά Σχέδια 5.000 € έως 50.000 €

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ: Για Επενδυτικά Σχέδια 55.000 € έως 400.000 €

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ όταν δεν είναι ανακτήσιμος.

Στους επιλέξιμους ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 50 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17/9/2018

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 12 μήνες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:

 1. Μηχανήματα και άλλος Εξοπλισμός Πληροφορικής.

 2. Προμήθεια & Παραμετροποίηση Λογισμικού.

 3. Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

 4. Μισθολογικό Κόστος Εργαζόμενων (νέο προσωπικό).

 5. Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • Φιλοξενία (hosting, collocation)
  • Σύνδεση στο Διαδίκτυο.
  • Ψηφιακή Διαφήμιση
  • Ανάπτυξη Ψηφιακού Υλικού Διαφήμισης
  • Ανάπτυξη ή/και Πιστοποίηση Ψηφ. Ασφάλειας.
  • Μεταφορά Δεδομένων
  • Παραμετροποίηση Λογισμικού.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ KEYSTONE ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε τις προκηρύξεις των δύο προγραμμάτων:

       Ψηφιακό Βήμα

       Ψηφιακό Άλμα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

bottom_eimaste_mesa