Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Λυκείου
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές ΕΠΑ.Λ
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeySchool E-Learning
Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές της εταιρίας μας, παρέχονται με στόχο να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας μοντέρνας ιστοσελίδας που ενημερώνεται συνεχώς με εκπαιδευτικό περιεχόμενο έτσι ώστε, σε μια περίοδο με συνεχείς και σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο, το ΕΠΑ.Λ. και τον τρόπο πρόσβασης, η συνεργαζόμενη εκπαιδευτική μονάδα να είναι στην αιχμή της ενημέρωσης για:
Τις εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και
τις δυνατότητες που έχει ο κάθε μαθητής, να προετοιμαστεί και να πετύχει την πρόσβασή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:
Με τις ρυθμίσεις για τις Ελάχιστες Βάσεις (ΕΒΕ), τους Διαφορετικούς Συντελεστές Βαρύτητας Μαθημάτων, ανά τμήμα, τον Περιορισμένο Αριθμό Επιλογών στο Μηχανογραφικό, το 2ο Μηχανογραφικό και άλλες ρυθμίσεις που έγιναν πέρσι και φέτος, επέρχονται σημαντικές ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, η οποία γίνεται εξαιρετικά πολύπλοκη.

Από την πλευρά μας, ολοκληρώσαμε την αναβάθμιση των περισσότερων εκπαιδευτικών εφαρμογών της Keystone για το ΓΕΛ, με τη λειτουργική ένταξη σε αυτές των παραπάνω ρυθμίσεων.

Επίσης, οι εφαρμογές, που είναι διαθέσιμες σε ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, εμπλουτίστηκαν με νέο χρήσιμο και εύκολα κατανοητό υλικό, σε ΠΙΝΑΚΕΣ και ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, για τους μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και τους ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ του 2022:
Πρόσφατα, έγιναν ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στον τρόπο λειτουργίας και τη φιλοσοφία των εκπαιδευτικών εφαρμογών μας έτσι ώστε οι εφαρμογές να εκπληρώνουν πλήρως το ρόλο τους, για την ουσιαστική υποστήριξη των μαθητών και των γονέων τους. Στόχος είναι πάντα οι εφαρμογές μας να χαρακτηρίζονται από:
Εγκυρότητα και Πληρότητα.
Αισθητική Αρτιότητα.
Τεχνική Αρτιότητα και Προσαρμοστικότητα.
Λειτουργικότητα, Απλότητα, Φιλικότητα και Ευκολία για το χρήστη.
Για να εκπληρωθούν τα παραπάνω, τους τελευταίους μήνες υλοποιήθηκαν τα εξής:
α. Ανάπτυξη Στοχευμένων Θεματικών Εφαρμογών (ΝΕΟ!)
Εκτός από τις εφαρμογές για το Γενικό Λύκειο παρέχονται πλέον και θεματικές εφαρμογές για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, για τις Θετικές Σπουδές/Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής και για τα ΕΠΑ.Λ. που μπορούν να είναι χρήσιμες για θεματικά φροντιστήρια (με χαμηλότερο κόστος), αλλά και για τη θεματική αναδιάταξη και στοχευμένη προσέγγιση ιστοσελίδων Ιδιωτικών Σχολείων και Γενικών Φροντιστηρίων.
β. Βελτιστοποίηση Λειτουργίας των Εφαρμογών
Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές μας δημιουργήθηκαν από την αρχή, με μοντέρνες τεχνικές έτσι ώστε:
Να είναι πιο σύγχρονες και να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία τους σε διάφορα μεγέθη και αναλύσεις οθονών (Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες κτλ). Η βελτιστοποίηση αξιοποιείται πλήρως όταν και η ιστοσελίδα σας έχει δημιουργηθεί πρόσφατα, με αντίστοιχες τεχνικές.
Να μπορεί, στις περισσότερες εφαρμογές, να λειτουργήσει το νέο εργαλείο αναζήτησης που δημιουργήσαμε, με το οποίο ο επισκέπτης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε όλο το περιεχόμενο (τίτλο & κείμενα) της κάθε εφαρμογής και να δει τα αποτελέσματα ταξινομημένα βάσει του ή των των όρων αναζήτησης που όρισε.
Οι παραπάνω αλλαγές αφορούν στους Οδηγούς Σπουδών Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. και τις εφαρμογές των Βάσεων, Φύλλων Μορίων Πρόσβασης & Βαθμολογίας, Θεμάτων Παλαιότερων Ετών, Εκπαιδευτικών Νέων και Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανόραμα).
γ. Συνεχής Ανανέωση και Επικαιροποίηση
Παράλληλα με το κυρίως περιεχόμενο των περισσότερων εφαρμογών, λειτουργεί το τμήμα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ή ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ, με τις τελευταίες ειδήσεις που υπάρχουν από το Υπουργείο Παιδείας, τον τύπο και τα εκπαιδευτικά-ειδησεογραφικά sites και αφορούν στο αντικείμενο της κάθε εφαρμογής.
Οι εφαρμογές αανανεώνονται συνεχώς με βάση τις αλλαγές που προκύπτουν στο Γενικό Λύκειο, το ΕΠΑΛ και το Σύστημα Πρόσβασης.
Προσαρμόζονται συνεχώς, έτσι ώστε να καλύπτουν και τους τωρινούς και τους μελλοντικούς μαθητές, ανάλογα με την τάξη στην οποία φοιτούν.
Δείτε αναλυτικά:
Τις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για το Λύκειο
Οδηγός Σπουδών Γενικού Λυκείου
Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Θέματα Πανελλαδικών Παλαιότερων Ετών
Φύλλα Μορίων Πρόσβασης & Βαθμολογίας
Πανόραμα Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά Νέα
Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών με τη λήξη της εξέτασης
Web Exam Λυκείου
Τις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για το ΕΠΑ.Λ:
Οδηγός Σπουδών ΕΠΑ.Λ.
Βάσεις Εισαγωγής Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., ανά Τομέα
Θέματα Πανελλαδικών Παλ. Ετών ΕΠΑ.Λ.
Φύλλα Μορίων Πρόσβασης & Βαθμολογίας ΕΠΑ.Λ.
Πανόραμα Τμημάτων Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., ανά Τομέα
Εκπαιδευτικά Νέα ΕΠΑ.Λ.
Web Exam ΕΠΑ.Λ.
Άλλες Εκπαιδευτικές Εφαρμογές:
Web Exam Αγγλικής Γλώσσας
Web Exam Παιγνίδια Γνώσεων

bottom_eimaste_mesa