Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Λυκείου
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές ΕΠΑ.Λ
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Φύλλα Υπολογισμού Βαθμολογίας και Μορίων Πρόσβασης Μαθητών & Υποψηφίων ΕΠΑ.Λ

Συμπεριλαμβάνει φύλλα υπολογισμού για:

  • Τα Μόρια Πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • (Σύντομα) Τις τρεις τάξεις του ΕΠΑ.Λ. Ο χρήστης δίνει στοιχεία για τους βαθμούς των εξαμήνων και τον γραπτό βαθμό και λαμβάνει τον τελικό βαθμό των μαθημάτων και το Γεν. Μέσο Όρο της Τάξης.

bottom_eimaste_mesa