Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Λυκείου
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές ΕΠΑ.Λ
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Πανόραμα Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ
Πλήρης ενημέρωση για όλα τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ταξινομημένα σύμφωνα με τη σύνθεση των Επιστημονικών Πεδίων που θα ισχύσει στις Πανελλαδικές του 2017. Σε κάθε Επιστ. Πεδίο, τα τμήματα και οι σχολές χωρίζονται σε 3 ομάδες:
  • Πανεπιστήμια
  • ΤΕΙ
  • Υπόλοιπες Σχολές και Ακαδημίες (Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Ναυτικού, Εκκλησιαστικές).

Τα τμήματα της κάθε ομάδας παρουσιάζονται αλφαβητικά, σε ομάδες ομοειδών και συγγενών τμημάτων, με πληροφορίες για:

  • Το σκοπό, αντικείμενο, προγράμματα και διάρκεια σπουδών.
  • Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων.
  • Δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές.
  • Δυνατότητες μετεγγραφής.
  • Διαδικτυακές πηγές.
  • Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα στοιχεία.

Η εφαρμογή ανανεώνεται συνεχώς. Μαζί με το Πανόραμα των Τμημάτων, παρέχεται και η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, στην οποία αναρτούμε τις τελευταίες ειδήσεις που υπάρχουν για τα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

bottom_eimaste_mesa