Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Λυκείου
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές ΕΠΑ.Λ
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Φύλλα Υπολογισμού Μορίων Πρόσβασης & Βαθμολογίας Λυκείου
Συμπεριλαμβάνει φύλλα υπολογισμού για:
Τα μόρια πρόσβασης από τις Ομάδες Προσανατολισμού προς τα Επιστημονικά Πεδία, συμπεριλαμβανομένων των μορίων των Ειδικών Μαθημάτων, με ανάλυση μορίων ανά μάθημα.
Τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Ο χρήστης δίνει στοιχεία για τους βαθμούς των εξαμήνων και τον γραπτό βαθμό και λαμβάνει τον τελικό βαθμό των μαθημάτων και τον Γεν. Μέσο Όρο της Τάξης.
Μαζί με τα Φύλλα Υπολογισμού, παρέχεται και η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, στην οποία αναρτούμε τις τελευταίες ειδήσεις που υπάρχουν σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των βαθμολογιών του Λυκείου και των μορίων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Διαθέσιμες Εφαρμογές:
Για το Γενικό Λύκειο.
Για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής.
bottom_eimaste_mesa