Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Λυκείου
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές ΕΠΑ.Λ
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Οδηγός Σπουδών Λυκείου (σε 235+ οθόνες)
Τα πάντα για τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, από την εγγραφή του μαθητή στο λύκειο μέχρι την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε απλά Ελληνικά, με αυτονόητη ταξινόμηση και λειτουργική αναζήτηση, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις υπουργ. αποφάσεις. Περιλαμβάνει:
Την ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, στην οποία αναρτούμε τις τελευταίες ειδήσεις που υπάρχουν από το υπουργείο Παιδείας, τον τύπο και τα εκπαιδευτικά-ειδησεογραφικά sites, για θέματα του Λυκείου και της πρόσβασης.
Τις Ομάδες Προσανατολισμού, τα Επιστημονικά Πεδία, τις δυνατότητες που έχει ο κάθε μαθητής στο λύκειο και τις διαδικασίες πρόσβασης.
Το περιεχόμενο της κάθε τάξης με τα μαθήματα που διδάσκονται, τις ώρες διδασκαλίας, την εξεταστέα ύλη, το εξώφυλλο του σχολικού βιβλίου τον τρόπο βαθμολογίας και link στα περιεχόμενα του "ψηφιακού σχολείου" του υπουργείου παιδείας για το κάθε μάθημα.
Τον τρόπο αξιολόγησης, προαγωγής και απόλυσης από κάθε τάξη, διόρθωσης της απόκλισης γραπτού & προφορικού βαθμού, βελτίωσης βαθμολογίας, τις απουσίες κτλ.
Τους τρόπους απόκτησης του απολυτηρίου και υπολογισμού των Μορίων Πρόσβασης.
Τα τμήματα και τις σχολές στα οποία έχει πρόσβαση ο κάθε μαθητής ανάλογα με τις επιλογές του και πολλά άλλα.

Διαθέσιμες Εφαρμογές:
Για το Γενικό Λύκειο.
Για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής.
bottom_eimaste_mesa