Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool E-Learning
Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Ηλεκτρονική Αξιολόγηση – E-Testing
H Keystone έχει δημιουργήσει σειρά εργαλείων ηλεκτρονικής αξιολόγησης αντικειμενικού τύπου αλλά και τράπεζες θεμάτων για ηλεκτρονική αξιολόγηση σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές βαθμίδες και θεματικά αντικείμενα:

Το KeySchool είναι μια web mobile εφαρμογή οργάνωσης, διαχείρισης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, επικοινωνίας και διανομής εκπαιδευτικού υλικού, εξειδικευμένη για τις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, κατάλληλη για χρήση σε Σχολεία, Φροντιστήρια και Σχολές της μεταλυκειακής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το KeyExam, ένα εργαλείο δημιουργίας τραπεζών θεμάτων και διεξαγωγής, σε πραγματικό χρόνο (real-time), ηλεκτρονικών διαγωνισμάτων σε κάθε θεματικό αντικείμενο και γλώσσα. Λειτουργεί σε τοπικό δίκτυο όπου κάθε μαθητής έχει πρόσβαση σε έναν υπολογιστή και ο καθηγητής έχει αντίστοιχα πρόσβαση σε έναν εξυπηρετητή (server). Ιδανικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς οργανισμούς: Σχολεία, Φροντιστήρια Μ.Ε., Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Σχολές.
Το Web Exam, λογισμικό διεξαγωγής On-Line τεστ, μέσω διαδικτύου με ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου. Ο χρήστης επιλέγει θεματική ενότητα και αριθμό ερωτήσεων, απαντάει στις ερωτήσεις και βαθμολογείται αυτόματα.
Το Gnosis Test, το οποίο παρέχεται από εκπαιδευτικές μονάδες, μέσω διαδικτύου, και είναι ανάλογο με τα διαγνωστικά (diagnostic) τεστ ή τεστ κατάταξης (placement tests) που είναι ευρύτατα διαδεδομένα στη διεθνή εκπαιδευτική πρακτική.

bottom_eimaste_mesa