Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool E-Learning
Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Τράπεζα Θεμάτων Αγγλικών
για το Key-Exam

Η Τράπεζα Θεμάτων Αγγλικής Γλώσσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαγωνισμάτων, σε συνδυασμό με ερωτήσεις του χρήστη (εάν το επιθυμεί). Περιλαμβάνει 1.100 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής για τα εξής επίπεδα:
Elementary: Grammar, Vocabulary, Conversational Sentence Matching, Mixed Up Sentences, Picture Exercises.
Lower Intermediate: Grammar, Vocabulary, Conversational Sentence Matching, Transformations.
Intermadiate: CAMBRIDGE 1st Certificate (Reading, Use of English-Multiple Choice, Use of English- Transformations, Use of English- Error Corrections, Use of English- Word Formaton). MΙCHIGAN ECCE (Grammar, Vocabulary).
Advanced: Certificate in Advanced English (modified): Use of English (Multipe Choice Cloze, Error Correction, Word Formation, Sentence Completion).
Upper Advanced: Cambridge Proficiency Entry Test. (Modified) Grammar (Word Formation, Multipe Choice Cloze). Cambride Proficiency Practice Exam (Modified: (Multipe Choice Cloze (as in Paper 1, part 1), Word Formation, Gapped Sentences, Transformations). Michigan Proficiency Preliminary Test. (Modified): (Cloze, Grammar, Vocabulary). Michigan Proficiency Practice Exam. (Modified): (Cloze, Grammar, Vocabulary).
bottom_eimaste_mesa