Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool E-Learning
Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Τράπεζα Θεμάτων Γενικού Λυκείου
για το Key-Exam

Η Τράπεζα Θεμάτων Ενιαίου Λυκείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαγωνισμάτων, σε συνδυασμό με ερωτήσεις του χρήστη (εάν το επιθυμεί). Περιλαμβάνει 3.500 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Σωστού-Λάθους για τα εξής μαθήματα:

Α' Λυκείου (Aλγεβρα-Τριγωνομετρία, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία).
Β' Λυκείου Γεν. Παιδείας ('Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική).
Β' Λυκείου Κατευθύνσεων (Λατινικά Θεωρ. Κατεύθυνσης, Μαθηματικά Θετ. & Τεχν. Κατ., Φυσική Θετ. & Τεχν. Κατ., Χημεία Θετ. & Τεχν. Κατ., Αρχαία Ελληνικά Θεωρ. Κατ.).
Γ' Λυκείου Γεν. Παιδείας (Μαθηματικά & Στ. Στατιστικής, Φυσική, Βιολογία, Ιστορία).
Γ' Λυκείου Κατευθύνσεων (Ιστορία Θεωρ. Κατεύθ., Λατινικά Θεωρ. Κατεύθ., Μαθηματικά Θετ. & Τεχν. Κ., Φυσική Θετ. & Τεχν. Κατ., Χημεία Θετ. Κατεύθυνσης, Βιολογία Θετ. Κατεύθ., Ανάπτυξη Εφαρμογών, Αρχαία Ελληνικά Θεωρ. Κατ.).
Γ' Λυκείου Επιλογής: Αρχές Οικ. Θεωρίας
bottom_eimaste_mesa