Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool E-Learning
Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Τι είναι το Key-Exam
Το KeyExam είναι ένα εργαλείο δημιουργίας τραπεζών θεμάτων και διεξαγωγής, σε πραγματικό χρόνο (real-time), ηλεκτρονικών διαγωνισμάτων αποτελούμενων από ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου. Λειτουργεί σε τοπικό δίκτυο όπου κάθε μαθητής έχει πρόσβαση σε έναν υπολογιστή και ο καθηγητής έχει αντίστοιχα πρόσβαση σε έναν εξυπηρετητή (server).

Το KeyExam είναι ένα ιδανικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς οργανισμούς: Σχολεία, Φροντιστήρια Μ.Ε., Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Σχολές.

Το KeyExam είναι κατάλληλο για διαγνωστικά τεστς, τεστς αξιολόγησης και για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών.

Προσφέρονται:
Δημιουργία τραπεζών θεμάτων σε οποιοδήποτε θεματικό αντικείμενο και γλώσσα.
Δημιουργία και διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαγωνισμάτων.
Δυνατότητες τυχαίας επιλογής των θεμάτων και διαφοροποίησης του ίδιου διαγωνίσματος (έτσι ώστε να αποφεύγεται η αντιγραφή).
Χρονομέτρηση του διαγωνίσματος.
Αυτόματη διόρθωση/βαθμολόγηση των "γραπτών".
Αναλυτική εκτύπωση των διαγωνισμάτων, των αποτελεσμάτων και των στατιστικών.
Δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων του διαγωνίσματος και των στατιστικών σε Excel για περαιτέρω επεξεργασία ή αποθήκευση.
Το KeyExam συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης. Η εγκατάστασή του είναι εξαιρετικά απλή: Εφόσον υπάρχει δίκτυο υπολογιστών, αρκεί η τοποθέτηση του CD-ROM και το πάτημα του κουμπιού της εγκατάστασης (client ή server) και το πρόγραμμα εγκαθίσταται αυτόματα. Το πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίξει, ανάλογα με την έκδοσή του, 15, 30 ή 200 υπολογιστές μαθητών (clients).
Kυκλοφορούν Τράπεζες Θεμάτων:
Γενικού Λυκείου
ΕΠΑ.Λ.
Αγγλικής Γλώσσας
Παιγνίδια Γνώσεων
Δείτε αναλυτική παρουσίαση του KeyExam
Οδηγίες Χρήσης Key-Exam
Σχόλια Τύπου
Φυλλάδιο "Key-Exam"

bottom_eimaste_mesa