Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool E-Learning
Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Τράπεζα Θεμάτων "Παιγνίδια Γνώσεων"
για το Key-Exam

Η Τράπεζα Θεμάτων Βασικών Γνώσεων & Δεξιοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία Τεστς Δεξιοτήτων σε 6 διαφορετικά θεματικά αντικείμενα, σε συνδυασμό με δικές σας ερωτήσεις εάν το επιθυμείτε. Περιλαμβάνει 1.300 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Σωστού-Λάθους για τα εξής αντικείμενα:

Γλωσσικές Δεξιότητες (σε 17 διαφορετικές ενότητες)
Μαθηματικές Δεξιότητες (σε 11 διαφορετικές ενότητες)
Δεξιότητες Ερμηνείας Στοιχείων (σε 6 διαφορετικές ενότητες)
Δεξιότητες Φυσικής (σε 11 διαφορετικές ενότητες)
Δεξιότητες Λογικής (σε 5 διαφορετικές ενότητες)
Γενικές Γνώσεις (σε 8 διαφορετικές ενότητες)
bottom_eimaste_mesa