Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Τι προσφέρει
Το Key-Exam είναι κατάλληλο για τη διαγνωστική αξιολόγηση και την πρακτική εξάσκηση για την εξέταση των μαθητών/εκπαιδευόμενων. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει:
  • Δυνατότητα συγγραφής θεμάτων και δημιουργίας τράπεζας θεμάτων από τον καθηγητή.
  • Δυνατότητα δημιουργίας και διεξαγωγής διαγωνίσματος με θέματα του καθηγητή, από την τράπεζα θεμάτων της Keystone ή με συνδυασμό των δύο.
  • Δυνατότητα διαφοροποίησης του ίδιου διαγωνίσματος (έτσι ώστε να αποφεύγεται η αντιγραφή).
  • Χρονομέτρηση του διαγωνίσματος.
  • Αυτόματη διόρθωση/βαθμολόγηση των "γραπτών".
  • Αναλυτική εκτύπωση των διαγωνισμάτων, των αποτελεσμάτων και των στατιστικών.
  • Δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων του διαγωνίσματος και των στατιστικών σε Excel για περαιτέρω επεξεργασία ή αποθήκευση.
Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa