Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Περιβάλλον Εργασίας & Τμήματα

Σε γενικές γραμμές, η λειτουργία του προγράμματος χωρίζεται σε τρία τμήματα:
  • Την συγγραφή θεμάτων ή τη δημιουργία τράπεζας θεμάτων από τον εκπαιδευτικό.
  • Τη δημιουργία διαγωνίσματος από τον εκπαιδευτικό με θέματα από την δική του τράπεζα θεμάτων ή από την τράπεζα θεμάτων της Keystone.
  • Τη διεξαγωγή του διαγωνίσματος και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και των στατιστικών του διαγωνίσματος.
Το περιβάλλον εργασίας είναι πολύ απλό και βασισμένο στις λειτουργίες που παρέχει το περιβάλλον των Windows.
Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa