Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Συγγραφή Θεμάτων & Δημιουργία Τράπεζας
Στις επόμενες έξι οθόνες μπορούμε να δούμε αναλυτικά τον τρόπο συγγραφής θεμάτων-ερωτήσεων και δημιουργίας τράπεζας θεμάτων.

Ο καθηγητής μπορεί να συγγράψει τα δικά του θέματα για ένα συγκεκριμένο διαγώνισμα ή να δημιουργήσει τη δική του τράπεζα θεμάτων για κάθε μάθημα δημιουργώντας φακέλους και υποφακέλους με τη μορφή δενδροδιαγράμματος.

Η συγγραφή του κάθε θέματος γίνεται με ενσωματωμένο κειμενογράφο με δυνατότητες που καλύπτουν την συγγραφή θεμάτων για οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο/μάθημα, σε περιβάλλον που παρέχει τις βασικές λειτουργίες ενός word processor και είναι παρόμοιο με αυτό του Word έτσι ώστε να είναι οικείο σε όλους τους χρήστες.

Σε κάθε θέμα ο καθηγητής μπορεί:

  • Να γράψει την εκφώνηση και τις πιθανές απαντήσεις
  • Να επιλέξει τη σωστή απάντηση
  • Να προσθέσει τυχόν παρατηρήσεις επί της άσκησης
  • Να ορίσει τον χρόνο επίλυσης
Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa