Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Δημιουργία Φακέλων-Υποφακέλων Θεμάτων/Τράπεζας θεμάτων
Για να δημιουργήσουμε μια νέα τράπεζα θεμάτων, επιλέγουμε την εντολή "Τράπεζες Θεμάτων / Δημιουργία" από το κύριο μενού της εφαρμογής. Τότε θα εμφανισθεί το παρακάτω παράθυρο:

Ακολούθως επιλέγουμε την εντολή "Περιεχόμενα / Εισαγωγή Παράπλευρης Ενότητας" για να δημιουργήσουμε και να ονομάσουμε το νέο θέμα.Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν και άλλες ενότητες, φάκελοι και υποφάκελοι οργανωμένοι ιεραρχικά (σε δενδροδιάγραμμα).

Κάθε θέμα μπορεί να ανήκει σε μια ευρύτερη ενότητα (π.χ. ομάδα θεμάτων, κεφάλαιο ή μάθημα), αλλά είναι αυτόνομο έτσι ώστε να μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο διαγώνισμα. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αναδιοργάνωσης των θεμάτων και των ενοτήτων με τη διαδικασία Drag & Drop).

Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa