Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Συγγραφή Εκφώνησης μιας Ερώτησης/Θέματος
Αφού δώσουμε έναν τίτλο στο νέο θέμα (σ' αυτό το παράδειγμα το ονομάσαμε απλά "Θέμα 1"), θα μετακινηθούμε στη δεξιά περιοχή του παραθύρου, όπου θα αρχίσουμε τη συγγραφή της εκφώνησης του θέματος.

Η συγγραφή γίνεται μέσω του ενσωματωμένου κειμενογράφου, οι δυνατότητες του οποίου καλύπτουν την συγγραφή θεμάτων για οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο/μάθημα. Το περιβάλλον παρέχει όλες τις βασικές λειτουργίες ενός word processor:

  • Επιλογή γραμματοσειράς, μεγέθη, χρώματα, έντονα, πλάγια, δείκτες, εκθέτες, παραγραφοποίηση, κουκκίδες κτλ.
  • Εισαγωγή εξισώσεων, εικόνων και άλλων αντικειμένων (π.χ. πλήρης υποστήριξη Equation editor, Excel κτλ.).
  • Αντιγραφή-επικόλληση εσωτερικά στο πρόγραμμα και από υπάρχοντα αρχεία των χρηστών.
Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa