Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Επιλογή της Ορθής Απάντησης
Αφού προσθέσουμε όλες τις εναλλακτικές απαντήσεις, πρέπει να σημειώσουμε ποια από αυτές είναι η σωστή απάντηση. Αυτό γίνεται με ένα διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο ειδικό σήμα στην αρχή της γραμμής.

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, το χρώμα του ειδικού σήματος είναι διαφορετικό για τη σωστή απάντηση (πράσινο για τη σωστή απάντηση, μπλε για τις υπόλοιπες).

Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa