Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Ορισμός Χρόνου Επίλυσης
Τέλος θα κάνουμε κλικ στα δύο πεδία στο πάνω μέρος του παραθύρου για να ορίσουμε τον προτεινόμενο χρόνο επίλυσης του θέματος. Στην παρακάτω οθόνη, ορίσαμε τον χρόνο σε δύο λεπτά.

Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa