Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Δημιουργία Διαγωνίσματος
Στις επόμενες έξι οθόνες θα δούμε αναλυτικά τον τρόπο δημιουργίας ενός διαγωνίσματος. Ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει είτε θέματα που έχει γράψει ο ίδιος, είτε από την τράπεζα θεμάτων της Keystone, είτε με συνδυασμό των δύο και να δημιουργήσει ένα διαγώνισμα με όσα θέματα επιθυμεί. Σε κάθε διαγώνισμα μπορεί:
  • Να δώσει έναν τίτλο.
  • Να επιλέξει εάν η διάταξη των θεμάτων θα είναι ίδια για όλους τους εξεταζόμενους, ή διαφορετική προς αποφυγή της αντιγραφής.
  • Να επιλέξει θέματα από την δική του τράπεζα θεμάτων ή από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα με μια απλή διαδικασία μεταφοράς και εναπόθεσης (Drag & Drop).
  • Να δει στην οθόνη του το πλήθος, τον κατάλογο και τον χρόνο επίλυσης όλων των επιλεγμένων θεμάτων.
  • Να δει τον συνολικό προτεινόμενο χρόνο διεξαγωγής του διαγωνίσματος που προκύπτει από το άθροισμα των χρόνων των επιμέρους θεμάτων και να τον τροποποιήσει εάν το επιθυμεί (προσαρμοσμένος χρόνος).
Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa