Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Το Παράθυρο Δημιουργίας Διαγωνίσματος
Για να δημιουργήσουμε ένα νέο διαγώνισμα επιλέγουμε την εντολή "Διαγωνίσματα / Δημιουργία" και συμπληρώνουμε τον τίτλο του διαγωνίσματος. Τότε θα εμφανισθεί η παρακάτω οθόνη:

Αυτό είναι το παράθυρο δημιουργίας του διαγωνίσματος. Εδώ μπορεί κανείς:

  • Να δώσει έναν τίτλο στο διαγώνισμα. Αυτός ο τίτλος θα εμφανίζεται και στην οθόνη των εξεταζόμενων. Στο παράδειγμα αυτό, το διαγώνισμα ονομάστηκε "Διαγώνισμα Φυσικής - Μαθηματικών".
  • Να επιλέξει εάν η διάταξη των θεμάτων θα είναι ίδια για όλους τους μαθητές ή διαφορετική (τα θέματα θα είναι δηλαδή ανακατεμένα) προς αποφυγή της αντιγραφής μεταξύ των μαθητών. Στο παραπάνω παράδειγμα επιλέξαμε τα θέματα να είναι "Ίδια για όλους".
Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa