Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Επιλογή Θεμάτων
Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή των θεμάτων του διαγωνίσματος. Χρησιμοποιούμε την τεχνική μεταφοράς και εναπόθεσης (Drag & Drop) μεταξύ των τραπεζών θεμάτων και του παραθύρου διαγωνίσματος για να επιλέξουμε τα διάφορα θέματα.

Στην παραπάνω οθόνη επιλέξαμε το πρώτο θέμα από την τράπεζα θεμάτων που έχει κατασκευάσει ο καθηγητής. Παρατηρούμε επίσης ότι στο κάτω μέρος φαίνεται το πλήθος των ερωτήσεων που έχουμε επιλέξει (1) καθώς και ο προτεινόμενος χρόνος (2' 00'').

Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa