Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Επιλογή Θεμάτων

Συνεχίζουμε προσθέτωντας ένα δεύτερο θέμα στο διαγώνισμα από την τράπεζα θεμάτων της Keystone (διακρίνεται από το κόκκινο εικονίδιο στα αριστερά του θέματος). Και πάλι βλέπουμε το πλήθος των ερωτήσεων που έχουμε επιλέξει (2) και (αθροιστικά) τον προτεινόμενο χρόνο (3' 30'').

Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa