Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Διεξαγωγή Διαγωνίσματος
Αφού ολοκληρωθεί η συγγραφή και ο έλεγχος του διαγωνίσματος μπορούμε να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή του.

Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνίσματος οι εξεταζόμενοι:

  • Απαντούν τις ερωτήσεις επιλέγοντας την σωστή, κατά την άποψή τους, απάντηση.
  • Μπορούν να δουν το υπόλοιπο του διαθέσιμου χρόνου τους.
  • Όταν τελειώσουν το διαγώνισμα, στέλνουν το διαγώνισμα στον καθηγητή.

Ταυτόχρονα ο καθηγητής βλέπει στην οθόνη του:

  • Την εξέλιξη του διαγωνίσματος, δηλαδή το υπόλοιπο του χρόνου που απομένει, ποιοι εξεταζόμενοι δεν έχουν τελειώσει και ποιοι έχουν τελειώσει.
  • Την επίδοση και τον χρόνο επίλυσης των εξεταζόμενων που έχουν τελειώσει.

Όταν όλοι οι εξεταζόμενοι "στείλουν" το διαγώνισμα στον καθηγητή ή όταν λήξει ο χρόνος, το KeyExam "συλλέγει" και βαθμολογεί όλα τα γραπτά. Τότε ο καθηγητής βλέπει στην οθόνη του και μπορεί να εκτυπώσει τα αποτελέσματα του διαγωνίσματος:

  • Την επίδοση (σωστές απαντήσεις και βαθμός) και το χρόνο του κάθε εξεταζόμενου.
  • Τα γραπτά, τα αποτελέσματα και τα στατιστικά του διαγωνίσματος.

Στις επόμενες εννέα οθόνες μπορούμε να δούμε αναλυτικά τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνίσματος, της βαθμολόγησης και της εξαγωγής αποτελεσμάτων και στατιστικών.

Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa