Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Αναγγελία Διαγωνίσματος
Το πρώτο βήμα της διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνίσματος γίνεται μέσω της εντολής "Διαγωνίσματα / Διεξαγωγή". Τότε θα εμφανισθεί η ακόλουθη οθόνη:

Σ' αυτό το σημείο ο καθηγητής πατά το κουμπί "Αναγγελία Διαγωνίσματος" για να δώσει την εντολή "αναγγελίας" προς τους μαθητές προκειμένου αυτοί να "εγγραφούν" για συμμετοχή στο διαγώνισμα. Ο καθηγητής βλέπει ανά πάσα στιγμή ποιοι μαθητές έχουν "εγγραφεί" και είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το διαγώνισμα.

Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa