Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Εγγραφή Μαθητών
O καθηγητής βλέπει ανά πάσα στιγμή στην οθόνη του υπολογιστή του πόσοι και ποιοι εξεταζόμενοι έχουν εγγραφεί (Υπολογιστής, χρήστης, "Σε αναμονή").

Όταν εγγραφούν όλοι οι εξεταζόμενοι και ο καθηγητής το κρίνει σκόπιμο, δίνει το σήμα έναρξης και το διαγώνισμα αποστέλλεται αυτόματα στους μαθητές.

Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa