Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Τερματισμός Διαγωνίσματος

Όταν όλοι οι εξεταζόμενοι "στείλουν" το διαγώνισμα στον καθηγητή ή όταν λήξει ο χρόνος, το KeyExam "συλλέγει" και βαθμολογεί όλα τα γραπτά. Τότε ο καθηγητής βλέπει στην οθόνη του και μπορεί να εκτυπώσει τα αποτελέσματα του διαγωνίσματος:

  • Την επίδοση (σωστές απαντήσεις, βαθμός και χρόνος) κάθε εξεταζόμενου.
  • Τα στατιστικά του διαγωνίσματος

Επίσης ο καθηγητής μπορεί:

  • Να εξάγει τα αποτελέσματα του διαγωνίσματος σε αρχείο Excel (.xls) για περαιτέρω επεξεργασία.
  • Να εκτυπώσει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα.
  • Να εκτυπώσει όλα τα γραπτά (με τις απαντήσεις του κάθε μαθητή αλλά και με τις σωστές απαντήσεις).
Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa