Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Στατιστικά Διαγωνίσματος

Εδώ βλέπουμε τα συνολικά και τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία του διαγωνίσματος που μπορεί να δει στην οθόνη και να εκτυπώσει ο καθηγητής.

Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa