Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Key-Exam - Εξαγωγή Αποτελεσμάτων σε Excel
Στην παρακάτω οθόνη φαίνονται τα αποτελέσματα και τα στατιστικά του διαγωνίσματος μετά από την εξαγωγή τους σε αρχείο Excel. Φυσικά μπορεί να γίνει περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων μέσω του Excel.

Προηγούμενο    Επόμενο
bottom_eimaste_mesa