Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool E-Learning
Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Web Exam - Αγγλικής Γλώσσας
Σε πέντε επίπεδα και διάφορους τύπους ερωτήσεων για τα πιο δημοφιλή τεστς Αγγλικής Γλώσσας που προσφέρονται στην Ελλάδα:
Elementary Level με περισσότερες από 250 ερωτήσεις.
Lower Intermediate Level (PET & PALSO) με περισσότερες από 250 ερωτήσεις.
Upper Intermediate Level (Cambridge FCE, Michigan ECCE & PALSO) με περισσότερες από 350 ερωτήσεις.
Lower Advanced Level (CAE) με περισσότερες από 250 ερωτήσεις.
Upper Advanced Level (Simplified Cambridge Proficiency Entry Test, CAM Proficiency Practice Exam, Michigan Proficiency Preliminary Test, Michigan Proficiency Practice Exam & PALSO Higher) με περισσότερες από 350 ερωτήσεις.

WebExam Αγγλικών

bottom_eimaste_mesa