Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool E-Learning
Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Web Exam - Γενικού Λυκείου
Α' Λυκείου. Με περισσότερες από 1.400 ερωτήσεις από τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Χημεία και Φυσική.
Β' Λυκείου. Με περισσότερες από 2.400 ερωτήσεις από τα μαθήματα: 'Άλγεβρα, Γεωμετρία και Φυσική (Γενικής Παιδείας) και Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Φυσική (Ομάδων Προσανατολισμού). Διατηρούνται τα Λατινικά και η Χημεία (Κατευθύνσεων) ως μαθήματα υποδομής για τη Γ' Λυκείου.
Γ' Λυκείου. Με περισσότερες από 3.700 ερωτήσεις από τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Μαθηματικά & Στ. Στατιστικής και Βιολογία (Γενικής Παιδείας), Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ομάδων Προσανατολισμού).

WebExam Γενικού Λυκείου

bottom_eimaste_mesa