Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeyExam
Δικτυακό Διαγώνισμα - Web Exam
Gnosis Test
KeySchool E-Learning
Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Web Exam - Παιγνίδια Γνώσεων
Με περισσότερες από 1.200 ερωτήσεις σε θέματα: Γλώσσας, Μαθηματικών (ερωτήσεις και προβλήματα), Κατανόησης Χώρου, Ερμηνείας Στοιχείων, Λογικής, Κατανόησης Φυσικών Φαινομένων και Γενικών Γνώσεων.

Παιγνίδια Γνώσεων

bottom_eimaste_mesa