Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeySchool Mobile
Οδηγός Μηχανογραφικού
Οδηγός Μηχανογραφικού - Επαγγελματική Έκδοση
Φόρμα Παραγγελίας
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Συμβουλευτική Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

Η εταιρία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου, με τη βοήθεια του προγράμματος Οδηγός Μηχανογραφικού.

Βασικός σκοπός της υπηρεσίας είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με τέτοιο τρόπο ώστε ο υποψήφιος να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή τμημάτων και σειράς προτίμησης, με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει και σύμφωνα με τις κλίσεις και τις προτιμήσεις του, τις επαγγελματικές προοπτικές, την κατάσταση στην αγορά εργασίας και την πόλη στην οποία θέλει να σπουδάσει.

Μια λανθασμένη επιλογή μπορεί να οδηγήσει τον υποψήφιο σε λάθος τμήμα ή σε λάθος πόλη σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να πετύχει με τα μόριά του.

Επιμέρους στόχοι είναι:

  • Η πλήρης ενημέρωση του υποψηφίου για τις επιλογές που έχει σύμφωνα με τις δυνατότητές του.
  • Η πλήρης αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ώστε ο υποψήφιος να αποκτήσει πρόσβαση σε όλο το απαραίτητο υλικό και να γνωρίζει τι και γιατί το επιλέγει.
  • Η καλύτερη δυνατή επιλογή επιστημονικών πεδίων και τμημάτων.
  • Η σωστή επιλογή σειράς προτίμησης ανάμεσα στα τμήματα που έχει επιλέξει ο υποψήφιος
Η συμβουλευτική υπηρεσία συμπεριλαμβάνει 1 ή 2 συνεντεύξεις της μιας ώρας και την παροχή του προγράμματος "Οδηγός Μηχανογραφικού - Έκδοση Υποψηφίου".

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ:

ΒΗΜΑ 1: Αποστέλλεται στον υποψήφιο το CD-ROM του Οδηγού Μηχανογραφικού και οι οδηγίες χρήσης του. Ο υποψήφιος συμπληρώνει τα στοιχεία και τους βαθμούς του, μελετάει το πληροφοριακό υλικό για τα τμήματα που τον ενδιαφέρουν και κάνει την απαραίτητη προεργασία για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου του, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν.

ΒΗΜΑ 2: Καθορίζεται συνέντευξη στην οποία γίνεται αναλυτική συζήτηση για το προφίλ και τις επιλογές του υποψηφίου, του εξηγούνται τα βασικά δεδομένα του τρόπου πρόσβασης, καθορίζονται τα επιστημονικά πεδία και τα τμήματα που θα επιλέξει ο υποψήφιος. Συζητούνται τα διάφορα σενάρια και διαμορφώνεται το τελικό σενάριο επιλογής τμημάτων και σειράς προτίμησης του υποψηφίου.

Εισάγεται το τελικό σενάριο στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Μηχανογραφικού του υπουργείου παιδείας και εκδίδεται ο κωδικός που θα παραδώσει στο σχολείο ο υποψήφιος για την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΥΟ ΩΡΩΝ:


ΒΗΜΑ 1: Καθορίζεται συνέντευξη στην οποία γίνεται αναλυτική συζήτηση για το προφίλ και τις επιλογές του υποψηφίου, του εξηγούνται τα βασικά δεδομένα του τρόπου πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και οι βασικές λειτουργίες του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής Μηχανογραφικού του υπουργείου παιδείας.

Υπολογίζονται τα μόριά του για τα διάφορα επιστημονικά πεδία και καθορίζονται τα επιστημονικά πεδία που θα δηλώσει ο υποψήφιος. Διαμορφώνονται εναλλακτικά σενάρια επιλογής τμημάτων και σειράς προτίμησης του παραδίδεται το CD-ROM του Οδηγού Μηχανογραφικού και οι οδηγίες χρήσης του και οργανώνεται από κοινού η προεργασία που πρέπει να γίνει για την οριστική επιλογή τμημάτων από τον υποψήφιο.

ΒΗΜΑ 2: Ο υποψήφιος μελετάει με τους γονείς του το πληροφοριακό υλικό του Οδηγού Μηχανογραφικού και τα διάφορα σενάρια.

ΒΗΜΑ 3: Καθορίζεται δεύτερη συνέντευξη πριν από την οριστικοποίηση της δήλωσης του υποψηφίου στο σχολείο του. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, γίνεται μια δεύτερη συζήτηση για τις επιλογές του υποψηφίου και καθορίζεται από κοινού το τελικό σενάριο που θα επιλέξει, δηλαδή τα τμήματα που θα δηλώσει και η σειρά προτίμησης για τα τμήματα αυτά. Εισάγεται το τελικό σενάριο στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Μηχανογραφικού του υπουργείου παιδείας και εκδίδεται ο κωδικός που θα παραδώσει στο σχολείο ο υποψήφιος για την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου του.


Για περισσότερες πληροφορίες και για καθορισμό συνέντευξης επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο mix@keystone.gr ή τηλεφωνικά: στο 210-8661142 (εργάσιμες 9-5.30).

Οι συνεντεύξεις γίνονται στα γραφεία μας: Υακίνθου 15, στην Κυψέλη. Παρέχεται δωρεάν Parking.
Τα προγράμματα συμβουλευτικής καλύπτουν:

Υπολογισμό των μορίων του υποψηφίου για τα επιστημονικά πεδία στα οποία έχει πρόσβαση.

Σε βάθος συζήτηση για τις κλίσεις, τα ταλέντα, τις ιδιαιτερότητες και τις προτιμήσεις του υποψηφίου, χωρίς να αναζητούνται λύσεις σε "αυτοματοποιημένα" συστήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Παρουσίαση των βασικών παραμέτρων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και των αλλαγών που ισχύουν από φέτος.

Παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος του μηχανογραφικού δελτίου και της κατανομής των υποψηφίων στα διάφορα τμήματα και της σημασίας της σειράς προτίμησης των τμημάτων από τον υποψήφιο.

Συζήτηση για τα τμήματα και τις σχολές στις οποίες έχει πρόσβαση ο υποψήφιος, το αντικείμενο των σπουδών τους, τις δυνατότητες μεταπτυχιακών και τις επαγγελματικές προοπτικές τους, την κατάσταση στην αγορά εργασίας και αντιστοίχιση τμημάτων και επαγγελμάτων.

Χρήση των εργαλείων του προγράμματος ώστε ο υποψήφιος να μπορέσει εύκολα να εστιάσει και να εμβαθύνει σε εκείνα τα τμήματα τα οποία τον ενδιαφέρουν.

Παρουσίαση του νέου Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής Μηχανογραφικού του υπουργείου παιδείας και ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του.

Από κοινού διαμόρφωση Διάφορων Σεναρίων επιλογής τμημάτων και σειράς προτίμησης, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος, του υπουργείου και επιλογή αυτού που θα "οριστικοποιήσει" ο υποψήφιος στο σχολείο του.
bottom_eimaste_mesa