Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Facebook
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeySchool E-Learning
Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Web Consulting
Βοηθήματα ΑΣΕΠ
Δημιουργία CD-Rom
Λογισμικό Επεξεργασίας Τεχνικού κειμένου
Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ
Εκπαιδευτικό Portal www.ekp.gr
Εκπαιδευτικό Portal www.mixanografiko.gr
Ερευνητικά Προγράμματα
Eρευνητικά Προγράμματα
H Keystone έχει ολοκληρώσει τα εξής έργα τα οποία επιδοτήθηκαν από το 2ο Κ.Π.Σ.:


"ΠΡΩΤΕΑΣ: Λογισμικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Το έργο αναφέρεται στην κατασκευή διερευνητικού λογισμικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με χρήση πολυμέσων με μια πρώτη εφαρμογή για τα Μαθηματικά της 3ης Γυμνασίου. Η KEYSTONE ανέλαβε το έργο ως ανάδοχος και το υλοποίησε σε συνεργασία με τον Τομέα Παιδαγωγικής, Ιστορίας & Φιλοσοφίας Μαθηματικών του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του έργου Ναυσικά του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (Φορέας διαχείρισης: Ε.Α.Ι.Τ.Υ). Το πρόγραμμα είναι πρωτότυπο και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σενάρια διερευνητικού χαρακτήρα, με δυνατότητες δικτυακής χρήσης από διδάσκοντες και διδασκόμενους και διεκπεραίωσης on-line εξετάσεων μέσω δικτύου.


"ΘΑΛΗΣ"
Το έργο αναφέρεται στην κατασκευή διερευνητικού - διαδραστικού λογισμικού μαθηματικών λυκείου σε συνεργασία με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η KEYSTONE κατασκεύασε το ένα από τα τρία τμήματα του έργου το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο παραγώγισης και κατασκευής γραφικών παραστάσεων Συναρτήσεων. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2000 για λογαριασμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.


"ΕΛΟΜΜ"
Μελέτη υλοποίησης λογισμικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο του έργου Σειρήνες. Φορέας Διαχείρισης Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών.


"ΕΥΔΟΞΟΣ"
Λογισμικό διδασκαλίας μαθηματικών από απόσταση, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


"ELECTRONIC SERVICES TOOLS"
Εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου η οποία υλοποιήθηκε για λογαριασμό της Βερνίκος Κόττερα Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου "Πρότυπα Έργα Ηλεκτρονικού Εμπορίου" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η εφαρμογή αυτή αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικού εμπορίου και περιλαμβάνει τρία εργαλεία λογισμικού: Παρουσίασης-προβολής προϊόντων, διαχείρισης και διεκπεραίωσης παραγγελιών και κρατήσεων και υποστήριξης πελατών. Ανάμεσα στα άλλα, οι τελικοί πελάτες αλλά και οι μεταπωλητές της εταιρείας μπορούν να ενημερώνονται για τα σκάφη που είναι διαθέσιμα και να κάνουν κρατήσεις και πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας.

bottom_eimaste_mesa