Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeySchool E-Learning
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Web Consulting
Βοηθήματα ΑΣΕΠ
Δημιουργία CD-Rom
Λογισμικό Επεξεργασίας Τεχνικού κειμένου
Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ
Εκπαιδευτικό Portal www.ekp.gr
Εκπαιδευτικό Portal www.mixanografiko.gr
Ερευνητικά Προγράμματα
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KEYSTONE
Για κάθε προϊόν/υπηρεσία δείτε: για αναλυτικη παρουσίαση.

Τηλεφωνήστε μας για τιμές/προσφορές στο 210-8661142.

  ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   ΣΥΝTOΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB SITE
1 Κατοχύρωση Domain Name (του ονόματός σας στο Web) για 2 χρόνια. Κατοχύρωση με τη μορφή: www.onomasas.gr. Το όνομα αυτο θα χρησιμοποιηθεί ως η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας (site) σας.
2 Ανανέωση Domain Name για 2 χρόνια Ανανέωση του ήδη υπάρχοντος domain name σας.
3 Φιλοξενία του Web Site σας Αφού κατοχυρωθεί το όνομά σας, αναλαμβάνουμε το "ανέβασμα" και τη φιλοξενία του web site σας στο διαδίκτυο. Με τη φιλοξενία παρέχουμε:Την αδιάλειπτη παρουσία σας στο Web, καταχώριση στις βασικές μηχανές αναζήτησης, ημερήσια στατιστικά επισκεψιμότητας, επικοινωνία με τους επισκέπτες σας, καθημερινό back-up, χώρο δίσκου μέχρι 100 MB ή μεγαλύτερο κατόπιν παραγγελίας. Με τη φιλοξενία παρέχουμε και δύο σελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος: Μια σελίδα με τα τελευταία εκπαιδευτικά νέα και μια με χρήσιμα εκπαιδευτικά links.
4 Εταιρική Παρουσίαση στο Web Site σας Η κατασκευή της παρουσίασης της εκπαιδευτικής σας μονάδας, γίνεται με υλικό που μας δίνετε εσείς (κείμενα, εικόνες, φυλλάδια κλπ.) κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας για την αισθητική προσέγγιση, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του site. Μέσω της παρουσίασης μπορείτε να αναδείξετε: Εκπαιδευτική φιλοσοφία, εγκαταστάσεις, ανθρώπινο δυναμικό, πρόγραμμα σπουδών, επιτυχόντες, εκδηλώσεις, συμπληρωματικές δραστηριότητές κτλ. Με βάση το υλικό, το δομή και το δημιουργικό του site, αποστέλλουμε προεκτίμηση του κόστους.
5 Ανέβασμα Προτεινόμενων Θεμάτων στο Web Site σας   Μπορούμε να ανεβάζουμε προτεινόμενα ή άλλα θέματα στο site σας. Μας αποστέλλετε τα θέματα σε ηλεκτρονική μορφή (.doc ή .pdf). Τα ανεβάζουμε ενσωματώνωντας, εάν το επιθυμείτε, το υδατογράφημά σας. Για την καλύτερη παρουσίαση και ταξινόμηση του υλικού δημιουργούμε το σχετικό δεντροδιάγραμμα παρουσίασης.
6 Οδηγός Σπουδών Γενικού Λυκείου Διαδικτυακή εφαρμογή παρουσίασης της δομής και του τρόπου λειτουργίας του λυκείου από την Α' τάξη μέχρι την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απλοποιημένος και σε απλά Ελληνικά αλλά σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις υπουργικές αποφάσεις (μαθήματα, εξεταστέα ύλη, τρόπος αξιολόγησης, τρόπος απόκτησης απολυτηρίου, στρατηγική επιλογής κατεύθυνσης και επιστ. πεδίου για την πρόσβαση στα Πανεπιστήμια-ΤΕΙ, τρόπος υπολογισμού Μορίων Πρόσβασης στα Πανεπιστήμια-ΤΕΙ κτλ. Σε περισσότερες από 370 οθόνες, με ετήσια ανανέωση-συντήρηση
7 Βάσεις Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια-ΤΕΙ. Διαδικτυακή εφαρμογή παρουσίασης των βάσεων για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου και των ΕΠΑ.Λ, συνολικά και κατά επιστ. πεδίο με αλφαβητική, αριθμητική και άλλους τρόπους ταξινόμησης. Με το όνομα του τμήματος, τη βάση και το επιστ. πεδίο από το οποίο υπάρχει πρόσβαση στο κάθε τμήμα. Επίσης ένα διαδραστικό παιγνίδι με βάσεις και μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο. Σε περισσότερες από 65 πίνακες. Και ένα παιγνίδι με Βάσεις & Μόρια, με ετήσια ανανέωση-συντήρηση
8 Εκφωνήσεις-Απαντήσεις Θεμάτων Παλαιότερων Ετών (1999-2010) Διαδικτυακή εφαρμογή παρουσίασης των εκφωνήσεων και απαντήσεων στα θέματα όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου και τα Μαθηματικά/Ν. Ελληνικά των ΕΠΑ.Λ. Τα θέματα των εξετάσεων κάθε νέας χρονιάς προστίθενται μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Ταξινόμηση κατά τάξη και κατεύθυνση. Με ετήσια ανανέωση-συντήρηση
9 Φύλλα Υπολογισμού Βαθμολογίας Λυκείου & Πρόσβασης στα Πανεπιστήμια-ΤΕΙ Διαδικτυακή, διαδραστική εφαρμογή υπολογισμού της βαθμολογίας για τις 3 τάξεις του Λυκείου και των μορίων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο χρήστης δίνει στοιχεία: - για τους βαθμούς των εξαμήνων και τον γραπτό βαθμό και θα λαμβάνει τον τελικό βαθμό των μαθημάτων του σχολείου και των πανελ. εξεταζόμενων μαθημάτων (με την εξομάλυνση), τον Γ.Μ.Ο. της τάξης (σχολείου) και τον βαθμό πρόσβασης της τάξης. - Για τα μόρια πρόσβασης, δίνει στοιχεία για τον γεν. βαθμό πρόσβασης, το 6ο/7ο πανελ. εξεταζόμενο μάθημα, τα μαθήματα αυξ. Βαρύτητας, τα ειδικά μαθήματα και λαμβάνει τα μόριά του για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια-ΤΕΙ για κάθε επιστ. πεδίο. Δεκατέσσερα διαδραστικά φύλλα βαθμολογίας, με ετήσια ανανέωση-συντήρηση
10 Πανόραμα Τμημάτων Πανεπιστήμια-ΤΕΙ Διαδικτυακή εφαρμογή παρουσίασης των τμημάτων των Πανεπιστήμια-ΤΕΙ, ομαδοποιημένα κατά ομοειδή θεματικά αντικείμενα, ταξινομημένα κατά επιστ. πεδίο και αλφαβητικά. Για κάθε ομάδα τμημάτων παρουσιάζεται περιεχόμενο και διάρκεια σπουδών, ειδικότητες, επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων, δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, δυνατότητες μετεγγραφής σε ομοειδή τμήματα, links στα sites, πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα στοιχεία. Σε περισσότερες από 440 οθόνες, με ετήσια ανανέωση-συντήρηση
11 Οδηγός Σπουδών ΕΠΑ.Λ. Διαδικτυακή εφαρμογή παρουσίασης των ΕΠΑ.Λ. Τα πάντα για το περιεχόμενο σπουδών, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες: Για τους κύκλους, τις τάξεις, τις ειδικότητες, τα μαθήματα, την εξεταστέα ύλη, τον τρόπο βαθμολογίας, προαγωγής και απόλυσης, τον τρόπο λήψης πτυχίου, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, τον τρόπο πρόσβασης στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και τα ΙΕΚ κτλ. Σε περισσότερες από 280 οθόνες, με ετήσια ανανέωση-συντήρηση.
12 Web Exam Γενικού Λυκείου Διαδικτυακά Τεστ σε 28 μαθήματα του Γενικού Λυκείου. Επιλογή ενοτήτων από το χρήστη και τυχαία επιλογή θεμάτων κατά μάθημα/ενότητα από τράπεζα 7.500 θεμάτων. Αυτόματη βαθμολόγηση & χρονομέτρηση.
13 Web Exam ΕΠΑ.Λ. Διαδικτυακά Τεστ στα Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά της 3ης τάξης του Α' Κύκλου των ΕΠΑΛ. Επιλογή ενοτήτων από το χρήστη και τυχαία επιλογή θεμάτων από τράπεζα 600 θεμάτων. Αυτόματη βαθμολόγηση & χρονομέτρηση.
14 Web Exam - Παιγνίδια Γνώσεων Διαδικτυακά Τεστ σε θέματα Γλώσσας, Μαθηματικών, Φυσικής, Ερμηνείας Στοιχείων, Λογικής και Γενικών Γνώσεων. Επιλογή ενοτήτων από το χρήστη και τυχαία επιλογή θεμάτων από τράπεζα 1200 θεμάτων. Αυτόματη βαθμολόγηση & χρονομέτρηση.
15 Web Exam Αγγλικής Γλώσσας Διαδικτυακά Τεστ στα 5 επίπεδα εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας. Επιλογή ενοτήτων από το χρήστη και τυχαία επιλογή θεμάτων από τράπεζα 1500 θεμάτων. Αυτόματη βαθμολόγηση & χρονομέτρηση.
16 Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών, καθημερινά μετά τη λήξη της εξέτασης Μπορούμε να ανεβάζουμε καθημερινά κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών στο site σας, εκφωνήσεις και απαντήσεις των θεμάτων (με δική μας ευθύνη), με το όνομά σας σε κάθε οθόνη και τις εκτυπώσεις, όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Γεν. Λυκείου και τα Μαθηματικά/Νέα Ελληνικά των ΕΠΑ.Λ., αρχίζοντας αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης. Την επιμέλεια και ηλεκτρονική επεξεργασία των απαντήσεων έχει η Κeystone. Τα αρχεία θα ανεβαίνουν σε μορφή .pdf με το όνομα του φροντιστηρίου σας στο background. Δυνατότητα ανεβάσματος και δικών σας απαντήσεων και σχολίων.
 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
17 Key-Test Η ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ: Το Key-Test είναι μια εφαρμογή αξιολόγησης και διαχείρισης του εκπαιδευτικού έργου ενός εκπαιδευτηρίου (σχολείου ή φροντιστηρίου). Εστιάζει στην προετοιμασία των μαθητών της Β’ και της Γ’ Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ και των αποφοίτων, για τις πανελλαδικές. Λειτουργεί μέσω internet. Στόχοι της εφαρμογής είναι: Η υποκατάσταση μεγάλου τμήματος των τεστ που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς από ηλεκτρονικά τεστ, τα οποία μπορούν να διεξαχθούν από απόσταση, Η ολοκληρωμένη διαχείριση της αξιολόγησης των μαθητών, η εσωτερική αξιολόγηση των καθηγητών και του εκπαιδευτικού έργου του εκπαιδευτηρίου, η ενημέρωση των γονέων και η επικοινωνία μαζί τους μέσω διαδικτύου. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ !
18 Gnosis Test - Διαγνωστικό Τεστ Εν. Λυκείου με άδεια χρήσης για 400 Τεστ μαθήματος ή τάξης Διαδικτυακό Διαγνωστικό Τεστ, σε 11 μαθήματα, για τους μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ καιστη Β' Λυκείου. Παρέχει μια "ακτινογραφία" των προαπαιτούμενων γνώσεων του μαθητή και αξιολογείται η ετοιμότητά του να παρακολουθήσει και να εμπεδώσει με επιτυχία την ύλη του μαθήματος κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
19 Προβολή μέσω Διαδικτύου (www.ekp.gr) Διαφημιστική προβολή με Banner στην κατηγορία των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, ή Σχολείων ή Κέντρων Ξ. Γλωσσών ή όλων των εκπ. μονάδων του Νομού σας ή σε ευρύτερη περιοχή, στο www.ekp.gr, το εκπαιδευτικό portal με το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό οδηγό εκπαίδευσης της χώρας.
20 Προβολή μέσω Διαδικτύου (www.mixanografiko.gr) Διαφημιστική προβολή με Banner στo εκπαιδευτικό site www.mixanografiko.gr, το οποίο συμβουλεύονται οι υποψήφιοι και οι σύμβουλοί τους για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίιου.
 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
21 Key-Exam Tο Key-Exam είναι ένα εργαλείο δημιουργίας τράπεζας θεμάτων και διεξαγωγής διαγωνισμάτων αποτελούμενων από ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου σε πραγματικό χρόνο (real-time) σε διάφορα θεματικά αντικείμενα και γλώσσες. Λειτουργεί σε τοπικό δίκτυο. Η βασική έκδοση λειτουργεί για 15 Η/Υ (server και 14 clients).
22 Τράπεζα Θεμάτων Key-Exam Γενικού Λυκείου Η Ηλεκτρονική Τράπεζα Θεμάτων Γενικού Λυκείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Key-Exam για τη δημιουργία διαγωνισμάτων, σε συνδυασμό με ερωτήσεις του χρήστη. Περιλαμβάνει 3.350 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Σωστού-Λάθους για 28 μαθήματα του Γενικού Λυκείου.
23 Τράπεζα Θεμάτων Key-Exam Αγγλικής Γλώσσας Η Ηλεκτρονική Τράπεζα Θεμάτων Αγγλικής Γλώσσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Key-Exam για τη δημιουργία Τεστ, σε συνδυασμό με ερωτήσεις του χρήστη. Περιλαμβάνει 1.100 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Σωστού-Λάθους για τα 5 επίπεδα εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας.
24 Τράπεζα Θεμάτων Key-Exam ΕΠΑΛ Η Ηλεκτρονική Τράπεζα Θεμάτων των ΕΠΑΛ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Key-Exam για τη δημιουργία διαγωνισμάτων, σε συνδυασμό με ερωτήσεις του χρήστη (εάν το επιθυμεί). Περιλαμβάνει 500 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Σωστού-Λάθους για τα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά της Α' ομάδας των ΕΠΑ.Λ.
25 Τράπεζα Θεμάτων Key-Exam Παιγνίδια Γνώσεων Η Ηλεκτρονική Τράπεζα Θεμάτων Παιγνίδια Γνώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Key-Exam για τη δημιουργία Τεστ, σε συνδυασμό με ερωτήσεις του χρήστη (εάν το επιθυμεί). Περιλαμβάνει 1.300 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Σωστού-Λάθους.
26 Οδηγός Μηχανογραφικού Πρόγραμμα υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών για τη συμπλήρωση του Μηχ. Δελτίου. Προσφέρει όλο το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό για τα τμήματα, αυτόματο υπολογισμό βαθμολογιών και μορίων και ηλεκτρονική συμπλήρωση του μηχ. δελτίου. Παρέχονται κωδικοί χρήσης για 2 Η/Υ.
27 Key-book: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Γενικού/Γενικού Λυκείου 10 εκπαιδευτικά CD-ROM της σειράς Key-book: Συναρτήσεις-Όρια, Διαφορικός Λογισμός, Ολοκλ. Λογισμός, Γρ. Άλγεβρα-Πιθανότητες, Μηχανική, Πεδία-Κύματα, Βιολογία, Ανθρωπολογία, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία. Παρέχονται κωδικοί χρήσης για 2 Η/Υ (για κάθε CD-ROM).

bottom_eimaste_mesa