Αρχική Σελίδα |  Η Εταιρεία μας |  Σχόλια Τύπου |  Παραγγελίες |  Επικοινωνία |  Site Map |  Κατάλογος
Υπηρεσίες Web
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Ε-Testing
KeySchool E-Learning
Τι Είναι
Καρτέλα Μαθητή - Αξιολόγηση
Επικοινωνία & Διανομή Υλικού
Ηλεκτρονική Αξιολόγηση
BigBlueButton
Σενάριο KeySchool/BBB
KeyGroups
Πιστοποιήσεις
Φυλλάδιο
Οδηγός Μηχανογραφικού
Ιατρικά Sites
Άλλα Προϊόντα/Υπηρεσίες

Τι Είναι  |  Καρτέλα
Μαθητή
 |  Επικοινωνία & Διανομή Υλικού  |  Αξιολόγηση
BigBlueButton  |  Σενάριο KeySchool/BBB  |  KeyGroups  |  Πιστοποιήσεις  |  Φυλλάδιο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Αντικειμενικού Τύπου)
Key-Test

Το Key-School συμπεριλαμβάνει το εργαλείο Key-Test, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης, μέσω ηλεκτρονικών τεστ αντικειμενικού τύπου, από τράπεζα θεμάτων (σε αυτή τη φάση μόνο των μαθητών του Λυκείου και των ΕΠΑ.Λ).

Η εφαρμογή Key-School είναι διαθέσιμη με ή χωρίς το Key-test.

 Τράπεζα Θεμάτων

Οι ερωτήσεις των τεστ αντλούνται από Τράπεζα Θεμάτων η οποία καλύπτει 25 μαθήματα του Γεν. Λυκείου και του ΕΠΑ.Λ.

Το κάθε μάθημα χωρίζεται σε διδακτικές ενότητες, με βάση τα κεφάλαια, υποκεφάλαια, μεθοδολογία ή άλλα κριτήρια, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές του και τη δομή του ετήσιου προγράμματος διδασκαλίας.

Για κάθε ερώτηση υπάρχουν: Πέντε πιθανές απαντήσεις, ενδεικτικός χρόνος απάντησης και διαβάθμιση δυσκολίας (Απλή, μέτριας δυσκολίας και δύσκολη).

Είναι διαθέσιμοι τρεις τύποι:

Ενότητας.
Ομάδας Ενοτήτων.
Γενικό, όλων των Ενοτήτων.

 Δημιουργία & Διεξαγωγή
 Ηλεκτρονικών Τεστ

Οι υπεύθυνοι του μαθήματος δημιουργούν τα τέστ. Επιλέγουν:

Το είδος του τεστ, τις γνωστικές ενότητες και τον αριθμό των ερωτήσεων.
Την αναλογία των ερωτήσεων ανάμεσα στα επίπεδα δυσκολίας.
Τις ερωτήσεις του τεστ. Μπορούν είτε να επιλέξουν τις ερωτήσεις είτε να δημιουργήσουν το τεστ με τυχαία επιλογή και στη συνέχεια να προσθαφαιρέσουν ερωτήσεις.
Τη διάρκεια. Για κάθε τεστ υπάρχει προκαθορισμένος ενδεικτικός χρόνος απάντησης ο οποίος μπορεί να τροποποιηθεί από τον συντονιστή.
Τις ημερομηνίες / ώρες κατά τις οποίες το διαγώνισμα είναι προσβάσιμο για τους μαθητές / εκπαιδευόμενους (χρονικό περιθώριο διεξαγωγής).

Οι μαθητές εξετάζονται, μέσω κωδικού πρόσβασης, στο σπίτι τους ή σε αίθουσα υπολογιστών του εκπαιδευτικού οργανισμού.
Με το τέλος της διεξαγωγής, τα τεστ βαθμολογούνται αυτόματα, καταχωρούνται στις καρτέλες των μαθητών και εμφανίζονται σε χρόνο που επιλέγει ο υπεύθυνος μαθήματος.

 

bottom_eimaste_mesa