Σχόλια Τύπου   Παραγγελίες  
Εκπαιδευτικά CD-ROM
Key-Book+
Unigate
Φιλοσοφία
Για Ποιούς
Φόρμα Παραγγελίας
Ποιοί και πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα CD-ROM
Τα CD-ROM της Keystone μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας:
Ως εργαλία αναφοράς και προετοιμασίας του καθηγητή με δυνατότητες:
εκτύπωσης τμημάτων της θεωρίας και της μεθοδολογίας, ασκήσεων και διαγωνισμάτων.
παρέμβασης και πρόσθεσης υλικού μέσω του παραθύρου σημειώσεων, από τους πιο μυημένους καθηγητές.
Ως βοηθήματα διδασκαλίας με τη βοήθεια ενός Η/Υ και ενός Multimedia Projector. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διάρκεια της διδασκαλίας η παρουσίαση:
των κινουμένων σχεδίων (animations).
των ερωτήσεων αντικειμενικού τύπου οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται στο τέλος του μαθήματος με τη μορφή διαγωνισμού γνώσεων επί της ύλης που διδάχτηκε.
Ως βοηθήματα μελέτης και αναφοράς για τους μαθητές. Ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει πρακτικά όλες τις λειτουργίες των CD-ROM συμπληρώνοντας τη μελέτη του από τις σημειώσεις και το σχολικό βιβλίο.
Οι μαθητές που έχουν Η/Υ στο σπίτι μπορούν να προμηθεύονται τα CD-ROM.
Οι μαθητές που δεν έχουν υπολογιστή μπορούν να τα χρησιμοποιούν σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου ή του φροντιστηρίου.
Από παιδαγωγική άποψη, η μελέτη μέσω Η/Υ προσφέρει στο μαθητή:
Αύξηση του ενδιαφέροντος για το θεματικό αντικείμενο, καθότι του παρέχεται ένα νέο και ελκυστικό περιβάλλον μελέτης στο οποίο αξιοποιούνται οι δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες των πολυμέσων και του υπερκειμένου, και το οποίο είναι κοντύτερα στα ερεθίσματα που αντιμετωπίζει ο μαθητής στην καθημερινή του ζωή.
Δυνατότητες αναζήτησης της πληροφορίας με τρόπο τέτοιο ώστε ν' αναπτυχθεί ο προβληματισμός και η κριτική ικανότητα.
Ερεθίσματα και προϋποθέσεις για ορθολογική οργάνωση και συστηματική σκέψη.