Keystone GR | Gnosis Test

To Gnosis Test Plus είναι μια διαδραστική εφαρμογή ιστού (Web App), μέσω της οποίας διεξάγονται διαγνωστικά (diagnostic) τεστ ή τεστ κατάταξης (placement tests) τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα στη διεθνή εκπαιδευτική πρακτική και διεξάγονται στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου, προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των μαθητών και να τοποθετηθούν οι μαθητές σε διαφορετικά τμήματα.

To Gnosis Test Plus αποτελεί αναβάθμιση του προγράμματός μας Gnosis Test. Το πρόγραμμα παρέχεται με νέα μοντέρνα εμφάνιση, πλήρως αναβαθμισμένο από τεχνική άποψη και λειτουργεί με νέα, πλήρως ενημερωμένη, τράπεζα θεμάτων.

Με την εφαρμογή εξετάζονται μαθήματα στα οποία υπάρχει συνάφεια και συνέχεια στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται από χρονιά σε χρονιά και γίνεται μια "ακτινογραφία" των προαπαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά και των εν γένει δυνατοτήτων του μαθητή να παρακολουθήσει και να εμπεδώσει με επιτυχία την ύλη του μαθήματος κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

 1. Να βoηθήσει τον καθηγητή
  Να διερευνήσει αν οι μαθητές διαθέτουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες να παρακολουθήσουν χωρίς προβλήματα τη διδασκαλία της νέας ύλης.
  Να προσδιορίσει το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές, ατομικά αλλά και το σύνολο της τάξης, ώστε να προσαρμόσει ανάλογα τη διδασκαλία του δουλεύοντας επάνω στις ελλείψεις τους στο καλοκαιρινό τμήμα ή τις πρώτες εβδομάδες του χειμερινού τμήματος.
 2. Να βοηθήσει τον μαθητή να αποκτήσει επίγνωση των αδυναμιών του και να κατανοήσει την ανάγκη να δουλέψει επάνω στις ελλείψεις του έτσι ώστε να συμπληρώσει τα "κενά" που έχει από τις προηγούμενες τάξεις.
 3. Να ενημερώσει τον γονέα για τις πραγματικές αδυναμίες και μαθησιακές ανάγκες του παιδιού.
 4. Να ενισχύσει τις διαδικασίες ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών των φροντιστηρίων και των σχολείων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΜΟΡΦΗ:
Το κάθε μάθημα χωρίζεται σε γνωστικές ενότητες που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις και η καλή γνώση τους απαιτείται για την παρακολούθηση του μαθήματος κατά την εκπαιδευτική περίοδο που ξεκινάει. Κάθε ενότητα εξετάζεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν σε βασικές γνώσεις, έννοιες και μεθοδολογίες.

Ειδικότερα προσφέρονται τα εξής μαθήματα για τους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α' και τη Β΄ τάξη του Νέου Λυκείου.
A' Λυκείου: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική.
Β' Λυκείου: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά, Αλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία.

Προσφέρονται δύο μορφές του τεστ:
Τεστ Τάξης: Ο μαθητής αξιολογείται με ένα ενιαίο τεστ για όλα τα μαθήματα της τάξης στην οποία πρόκειται να φοιτήσει και προσφέρονται στο πλαίσιο του τεστ. Προσφέρονται τεστ για την Α΄ και τη Β' τάξη του Γεν. Λυκείου (χρονική διάρκεια 30΄- 40΄).
Αναλυτικό Τεστ Μαθήματος: Ο μαθητής αξιολογείται με ένα τεστ 20΄- 30΄ σε ένα μάθημα από αυτά που προσφέρονται στο πλαίσιο του Τεστ.

Η επιλογή των θεμάτων είναι τυχαία από την Τράπεζα Θεμάτων του Gnosis Test. Σε κάθε τεστ καλύπτονται όλες οι γνωστικές ενότητες του μαθήματος ή των μαθημάτων που εξετάζονται σε αυτό.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΌ ΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ή ΣΧΟΛΕΙΟ
Η κάθε εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να αξιοποιήσει το τεστ με τους εξής τρόπους:

 1. Θα μπορεί να προσφέρει δωρεάν ένα Συνοπτικό Τεστ Τάξης στον κάθε μαθητή της περιοχής (χωρίς υποχρέωση εγγραφής) πριν την έναρξη των καλοκαιρινών ή/και των χειμερινών τμημάτων.
 2. Ο κάθε μαθητής με την εγγραφή του στο καλοκαιρινό τμήμα ή τον Σεπτέμβριο θα δίνει ένα Συνοπτικό Τεστ Τάξης ή Αναλυτικά Τεστ Μαθημάτων πριν αρχίσουν τα μαθήματα έτσι ώστε ο καθηγητής να έχει τη δυνατότητα τις πρώτες εβδομάδες των μαθημάτων να δουλέψει και να καλύψει τις γνωστικές και άλλες αδυναμίες των μαθητών.
 3. Το τεστ θα μπορούσε να δοθεί και πάλι στο τέλος του θερινού τμήματος ή των πρώτων εβδομάδων των χειμερινών, με την Αναλυτική μορφή του για να αξιολογηθεί η δουλειά που έγινε.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Το Διαγνωστικό Τεστ διεξάγεται μέσω διαδικτύου αλλά απαιτείται η φυσική παρουσία του μαθητή στην εκπαιδευτική μονάδα. Για τη διεξαγωγή του τεστ διατίθεται από την Keystone ειδική διαδικτυακή διεύθυνση για κάθε εκπαιδευτική μονάδα. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε Η/Υ που θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή του τεστ. Αρκεί ένας υπολογιστής με σύνδεση στο Internet για να υλοποιηθεί το τεστ.

Οπωσδήποτε η ύπαρξη περισσότερων υπολογιστών διευκολύνει αρκετά την υλοποίηση του τεστ το οποίο θα μπορεί να διεξάγεται εκ παραλλήλου από όσους υπολογιστές της εκπαιδευτικής μονάδας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση στο Τεστ γίνεται μέσω κωδικού πρόσβασης που γνωρίζει η εκπαιδευτική μονάδα.

Μετά από κάθε διαγώνισμα που δίνει ο μαθητής:
Ο μαθητής/γονέας παίρνει ένα φύλλο αξιολόγησης όπου φαίνεται η επίδοσή του σε κάθε ενότητα και συνολικά στο μάθημα, ο χρόνος απάντησης και ένα (εποικοδομητικό) σχόλιο για το τι σημαίνουν οι επιδόσεις του (έτοιμος, θέλει λίγη δουλειά, θέλει πολλή δουλειά κλπ.).
Η εκπαιδευτική μονάδα λαμβάνει επιπλέον στατιστικά επί του συνόλου των μαθητών που έχουν δώσει το συγκεκριμένο μάθημα (για την συγκεκριμένη μονάδα και πανελλαδικά): Επίδοση Ανά Μάθημα και Γνωστική Ενότητα, χρόνο απάντησης κλπ. (σε πίνακα και διαγράμματα).