Keystone GR | Gnosis Test
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης - NextGenerationEU


GNOSIS TEST

To Gnosis Test είναι μια διαδικτυακή Εφαρμογή Δημιουργίας Τεστ Διαγνωστικής Αξιολόγησης/Κατάταξης, Α' & Β' Γενικού Λυκείου, ηλεκτρονικά, από Τράπεζα Θεμάτων, η οποία λειτουργεί σε cloud.

Τα διαγνωστικά (diagnostic) τεστ ή τεστ κατάταξης (placement tests) τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα στη διεθνή εκπαιδευτική πρακτική, διεξάγονται στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου, προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των μαθητών και να τοποθετηθούν οι μαθητές σε διαφορετικά τμήματα.

Με το Gnosis Test, εξετάζονται μαθήματα στα οποία υπάρχει συνάφεια και συνέχεια στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται από χρονιά σε χρονιά και μπορεί να γίνει μια "ακτινογραφία" των προαπαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά και των εν γένει δυνατοτήτων του μαθητή να παρακολουθήσει και να εμπεδώσει με επιτυχία την ύλη του μαθήματος κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

  1. Να βοηθήσει τον καθηγητή

    Να διερευνήσει αν οι μαθητές διαθέτουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες να παρακολουθήσουν χωρίς προβλήματα τη διδασκαλία της νέας ύλης.

    Να προσδιορίσει το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές, ατομικά αλλά και το σύνολο της τάξης, ώστε να προσαρμόσει ανάλογα τη διδασκαλία του δουλεύοντας επάνω στις ελλείψεις τους στο καλοκαιρινό τμήμα ή τις πρώτες εβδομάδες του χειμερινού τμήματος.

  2. Να βοηθήσει το μαθητή να αποκτήσει επίγνωση των αδυναμιών του και να κατανοήσει την ανάγκη να δουλέψει επάνω στις ελλείψεις του έτσι ώστε να συμπληρώσει τα "κενά" που έχει από τις προηγούμενες τάξεις.

  3. Να ενημερώσει τον γονέα για τις πραγματικές αδυναμίες και μαθησιακές ανάγκες του παιδιού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΜΟΡΦΗ:

Το κάθε μάθημα χωρίζεται σε γνωστικές ενότητες που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις και η καλή γνώση τους απαιτείται για την παρακολούθηση του μαθήματος κατά την εκπαιδευτική περίοδο που ξεκινάει. Κάθε ενότητα εξετάζεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν σε βασικές γνώσεις, έννοιες και μεθοδολογίες.

Ειδικότερα προσφέρονται τα εξής μαθήματα για τους μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α' και τη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

A' Λυκείου: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική.

Β' Λυκείου: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά, Αλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία.

Με το Gnosis Test, παρέχονται δύο είδη τεστ:

Τεστ Τάξης: Ο μαθητής αξιολογείται με ένα ενιαίο τεστ για όλα τα μαθήματα της τάξης στην οποία πρόκειται να φοιτήσει και προσφέρονται στο πλαίσιο του τεστ. Προσφέρονται τεστ για την Α΄ και τη Β' τάξη του Γεν. Λυκείου (προτεινόμενη χρονική διάρκεια 30΄- 40΄).

Αναλυτικό Τεστ Μαθήματος: Ο μαθητής αξιολογείται σε ένα μάθημα από αυτά που προσφέρονται στο πλαίσιο του Τεστ (προτεινόμενη χρονική διάρκεια 20΄- 30΄).

Η επιλογή των θεμάτων είναι γίνεται τυχαία, μέσω του λογισμικού, από την Τράπεζα Θεμάτων του Gnosis Test. Σε κάθε τεστ καλύπτονται όλες οι γνωστικές ενότητες του μαθήματος ή των μαθημάτων που εξετάζονται σε αυτό.

Για τη λειτουργία του Gnosis Test παρέχεται ειδική διεύθυνση στην εκπαιδευτική μονάδα, από την Keystone. Τα τεστ δημιουργούνται ηλεκτρονικά, εκτυπώνονται σε μορφή pdf και είναι διαθέσιμα είτε σε μορφή αρχείου, είτε σε εκτύπωση για την εξέταση των μαθητών.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΌ ΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ή ΣΧΟΛΕΙΟ

Η κάθε εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να αξιοποιήσει το τεστ με τους εξής τρόπους:

  1. Θα μπορεί να προσφέρει δωρεάν ένα Τεστ Τάξης στον κάθε μαθητή της περιοχής (χωρίς υποχρέωση εγγραφής) πριν την έναρξη των καλοκαιρινών ή/και των χειμερινών τμημάτων.

  2. Ο κάθε μαθητής με την εγγραφή του στο καλοκαιρινό τμήμα ή τον Σεπτέμβριο θα δίνει ένα Τεστ Τάξης ή Αναλυτικά Τεστ Μαθημάτων πριν αρχίσουν τα μαθήματα έτσι ώστε οι καθηγητές να έχουν τη δυνατότητα, τις πρώτες εβδομάδες των μαθημάτων, να δουλέψουν και να καλύψουν τις γνωστικές και άλλες αδυναμίες των μαθητών.


GNOSIS TEST+

To Gnosis Test Plus, είναι μια επέκταση του Gnosis Test, μέσω της οποίας τα τεστ που δημιουργούνται από το Gnosis Test, διεξάγονται on-line. Επομένως περιλαμβάνει όλα αυτά που αναφέρονται παραπάνω για το Gnosis Test συν τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υλοποίησης των τεστ και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Με το Gnosis Test+, τα τεστ διεξάγονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, αλλά απαιτείται η φυσική παρουσία του μαθητή στην εκπαιδευτική μονάδα και θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε Η/Υ που θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή τους. Αρκεί ένας υπολογιστής με σύνδεση στο Internet για να υλοποιηθεί το τεστ.

Για το κάθε τεστ υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος υλοποίησης και γίνεται αυτόματη βαθμολόγηση. Μετά από κάθε διαγώνισμα που δίνει ο μαθητής παρέχεται ένα φύλλο αξιολόγησης όπου φαίνεται η επίδοσή του σε κάθε ενότητα και συνολικά στο μάθημα, ο χρόνος απάντησης και ένα (εποικοδομητικό) σχόλιο για το τι σημαίνουν οι επιδόσεις του (έτοιμος, θέλει λίγη δουλειά, θέλει πολλή δουλειά κλπ.).

Η εκπαιδευτική μονάδα λαμβάνει επιπλέον στατιστικά επί του συνόλου των μαθητών που έχουν δώσει το συγκεκριμένο μάθημα (για την συγκεκριμένη μονάδα και πανελλαδικά): Επίδοση Ανά Μάθημα και Γνωστική Ενότητα, χρόνο απάντησης κλπ. (σε πίνακα και διαγράμματα).