Keystone GR | Σενάριο KeySchool/BBB

Η Εκπαιδευτική Μονάδα Λειτουργεί On-Line: Το Σενάριο του KeySchool/BBΒ

Η δημιουργία της ψηφιακής εκδοχής του σχολείου, του φροντιστηρίου και του Κέντρου Ξένων Γλωσσών είναι αναγκαία, όχι μόνο σήμερα λόγω της έκτακτης κατάστασης, αλλά και τα επόμενα χρόνια, όπου θα αλλάξουν πολλά στην εκπαίδευση.

Το ΣΕΝΑΡΙΟ της ψηφιακής μετάβασης, με το KeySchool, είναι ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ και έχει ήδη εφαρμοστεί σε πολλές εκπαιδευτικές μονάδες στην ΠΡΑΞΗ, με ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. Υλοποιείται με ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ, όπου όλα γίνονται σύντομα, ηλεκτρονικά και από το σπίτι:

ΒΗΜΑ 1: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ: Γίνεται από την Keystone με στοιχεία που δίνει η εκπαιδευτική μονάδα σε excel. Η δομή των τμημάτων, με όλες τις ιδιαιτερότητες και εξαιρέσεις και το σύνολο των εκπαιδευτικών λειτουργιών της μονάδας αποτυπώνεται στο KeySchool. Στη συνέχεια, η εγγραφή νέων μαθητών και η δημιουργία νέων τμημάτων, γίνονται πανεύκολα και με εναλλακτικούς τρόπους. Καμιά σχέση με ότι έχετε αντιμετωπίσει αλλού!

ΒΗΜΑ 2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Παρέχονται από απόσταση από την Keystone στους υπεύθυνους του φροντιστηρίου και στη συνέχεια από αυτούς, στους καθηγητές και τους μαθητές. Υπάρχει και η δυνατότητα εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης όλων από την Keystone.

ΒΗΜΑ 3: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΨΗΦΙΑΚΑ, ΜΕΣΩ WEB: Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων βημάτων, το Ψηφιακό Σχολείο, Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι.

Ο καθένας έχει το ρόλο του, τον κωδικό του και έχει πρόσβαση στις λειτουργίες που του αναλογούν, από το σπίτι:

  • Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ διευθύνει.
  • Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ υποστηρίζει γραμματειακά και οργανώνει.
  • Οι ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ διδάσκουν και αξιολογούν On-Line.
  • Οι ΜΑΘΗΤΕΣ παρακολουθούν τα μαθήματά τους On-Line, μελετούν και αξιολογούνται.
  • Οι ΓΟΝΕΙΣ παρακολουθούν την πρόοδο των παιδιών τους.

Όλες οι εκπαιδευτικές λειτουργίες, γίνονται πλέον και διαδικτυακά.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Το ωρολόγιο πρόγραμμα της μονάδας ενσωματώνεται και υλοποιείται πλήρως μέσω του KeySchool. Όλες οι ώρες διδασκαλίας προγραμματίζονται και με βάση αυτές υλοποιούνται τα On-Line μαθήματα, η αποστολή υλικού κλπ.

ΖΩΝΤΑΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: On-Line μάθημα σε ψηφιακό πίνακα ή με την κάμερα στραμμένη σε πίνακα ή χαρτί. Το BigBlueButton (BBB) που χρησιμοποιείται για τα ζωντανά μαθήματα του KeySchool, δεν είναι απλά ένα εργαλείο συναντήσεων (conferencing) αλλά ένα εξειδικευμένο εργαλείο διεξαγωγής On-Line μαθημάτων, με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό πίνακα, το καλύτερο που βρήκαμε στη διεθνή αγορά. Πραγματικά ζωντανό μάθημα, με αμφίδρομη επικοινωνία: προφορική, γραπτή και οπτική. Μπορούν να διεξάγονται, ταυτόχρονα και απρόσκοπτα, πολλά On-Line μαθήματα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των μαθητών ή τον αριθμό των «ψηφιακών αιθουσών».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αμφίδρομη ενημέρωση, μέσω του συστήματος ενημέρωσης του KeySchool, ατομικά ή σε ομάδες που ορίζονται από τη διεύθυνση. Καλύπτονται όλα τα πιθανά «κανάλια επικοινωνίας». Δεν υπάρχουν τα προβλήματα του e-mail (spam, δεν το έλαβα κλπ.).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ SMARTPHONE: Υποκαθιστούμε τα sms. Άμεση ενημέρωση με μηνύματα (χωρίς κόστος) στα smartphone, μέσω ANDROID, με βάση τη δομή της μονάδας. Επίσης, άψογη πρόσβαση στο KeySchool, από το smartphone, μέσω Android.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ: Αποστέλλεται αμφίδρομα, ατομικά ή ομαδικά, σύμφωνα με τη δομή της μονάδας, εκπαιδευτικό υλικό και κάθε μορφής αρχείο: Σημειώσεις, ασκήσεις, διαγωνίσματα ανοιχτού τύπου, απαντήσεις μαθητών σε διαγωνίσματα, απορίες, εικόνες, links σε βίντεο κλπ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης της μονάδας αποτυπώνεται, ως έχει, στο KeySchool. Πλήρης ευελιξία καταχώρισης Κριτηρίων Αξιολόγησης. Ηλεκτρονική Καρτέλα Μαθητή με κριτήρια αξιολόγησης, βαθμούς, σχόλια και απουσίες. Ενημέρωση Γονέων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ηλεκτρονικά Τεστ από την Τράπεζα Θεμάτων του KeySchool για το Λύκειο, τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ στην Ελλάδα, με 10.000 ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου. Οι καθηγητές ορίζουν τα τεστ επιλέγοντας τις ερωτήσεις ή με τυχαίο τρόπο και ορίζουν το χρονικό περιθώριο διεξαγωγής των τεστ. Οι μαθητές απαντούν και οι επιδόσεις καταχωρίζονται αυτόματα στην καρτέλα του μαθητή.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Δυνατότητα παρακολούθησης πληρωμών μαθητών και έκδοσης αποδείξεων. Ενημέρωση γονέων για τις όποιες εκκρεμότητες.

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Το εκπαιδευτικό έργο παρέχεται στο σύνολό του, επί της ουσίας και όχι εικονικά και δεν μπορεί να υπάρξει καμιά αμφισβήτηση γι’ αυτό. Δυνατότητα εσωτερικής αξιολόγησης, ποιοτικού ελέγχου και ανατροφοδότησης. Μετρήσιμα Αποτελέσματα.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ: Το ζήτημα της ψηφιακής εκδοχής των εκπαιδευτικών λειτουργιών έχει λυθεί με το KeySchool/BigΒlueΒutton (BBB): Τη μοναδική λύση σήμερα στην ελληνική αγορά, παροχής του συνόλου των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών, από έναν λογαριασμό, με έναν κωδικό, για το κάθε μέλος της κοινότητας του σχολείου, φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΔΩΣΕΙ: Άψογη λειτουργία, σε ισχυρότατους servers. Ουσιαστική εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη. Η λύση υπάρχει, λειτουργεί και είναι διαθέσιμη για σας, με λογικό κόστος, από σοβαρούς επαγγελματίες που γνωρίζετε την ποιότητα της δουλειάς τους.